Tulosta sivu

Kannanotot

Oppivelvollisuuden laajentaminen – Valtakunnallinen työpajayhdistys ry:n kommentit 19.2.2020

TPY on kommentoinut oppivelvollisuuden laajentamisen valmistelua. TPY on huolissaan siitä, ettei valmistelussa ole tunnistettu riittävästi niiden nuorten tuen tarpeita, jotka ovat vaarassa keskeyttää koulutuksen tai jäämässä kokonaan koulutuksen ulkopuolelle. TPY esittää, että työpajojen kohdalla kirjauksia on tarkennettava kansanopistoja vastaavaan suuntaan, ja kustannukset on korvattava työpajatoimijoille täysimääräisesti oppivelvollisuustehtävään liittyen. TPY painottaa, että etsivä nuorisotyö toimii kunnan kanssa yhteistyössä, mutta viimekätinen vastuu oppivelvollisuuden suorittamisesta ja sen jatkamisesta tulee olla kunnalla, ei etsivällä nuorisotyöllä. Etsivä nuorisotyö ei voi olla velvoittavaa, vaan se on nuorelle aina vapaaehtoista.

Lue kommentit

TPY:n kannanotto oppivelvollisuusiän laajentamiseen 13.6.2019
TPY suhtautuu oppivelvollisuusiän nostoon myönteisesti, mutta korostaa, ettei oppivelvollisuuden laajentaminen yksinään ole riittävä ratkaisu nuorisotyöttömyyden vähentämiseen tai syrjäytymisen ehkäisyyn. Koko ikäluokkaa koskevan oppivelvollisuuden lisäksi on tarjottava yksilöllisiä tukipalveluita niille nuorille, jotka tarvitsevat vahvempaa tukea ja ohjausta tai ovat syrjäytymisvaarassa. 

Lue kannanotto

Työpajojen ja etsivän nuorisotyön ammattilaiset: ratkaisuja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn 2.4.2019

Välinpitämättömyys, pitkät välimatkat ja lähipalveluiden puutteet sekä riittävä ohjaus oppilaitoksissa ovat haasteita, jotka nousevat esille nuorten elämässä. Miten näihin haasteisiin voidaan vastata, ja näin ehkäistä nuorten syrjäytymistä? Katso etsivien nuorisotyöntekijöiden ja työpajavalmentajien ratkaisut.

Lue kannanotto