Vaikuttaminen

Tulosta sivu

Vaikuttaminen

Into tekee vahvaa vaikuttamistyötä työpajojen ja etsivän nuorisotyön toimintaedellytysten turvaamiseksi. Inton vaikuttamistyössä

  • ennakoidaan työpajatoiminnan ja etsivän nuorisotyön kehittymistä
  • vahvistetaan työpajojen ja etsivän nuorisotyön toimintaedellytyksiä
  • tuetaan työpajatoiminnan ja etsivän nuorisotyön imagon kehittymistä, arvostuksen nousemista, hyvien käytäntöjen levittämistä sekä toiminnan resurssien turvaamista.

Työpajojen toiminta ulottuu usealle eri hallinnonalalle, ja siksi Inton:n vaikuttamistyötä tehdään usealla eri kärjellä ja useaan suuntaan. Strategiakaudella 2015–2020 työpajoja ja etsivää nuorisotyötä koskevat kehittämisen kärjet ja vaikuttamistyön teemat ovat:

  • Työpajojen ja etsivän nuorisotyön työ on laadukasta ja vaikuttavaa
  • Työpajatoiminnan ja etsivän nuorisotyön avulla yksilöllisille jatkopoluille
  • Sosiaalisen vahvistamisen jatkumolla inhimillisiä tuloksia

Tutustu yhdistyksen strategiaan

Strategisen vaikuttamistyön lisäksi keskeistä vaikuttamistyössä on ajankohtaisiin asioihin vaikuttaminen. Tällaisia asioita ovat esimerkiksi:

  • Valtion talousarvio
  • Lainsäädäntö
  • Viranomaisohjeistus
  • Lainsäädännön ja ohjeistusten toimeenpanon seuraaminen

Tutustu Inton lausuntoihin
Tutustu Inton kannanottoihin