Tulosta sivu

Blogi: Yhteisöllisyyden merkitys etsivän nuorisotyön arjessa

13.11.2018

Varmasti monet meistä tiedostavat yhteisöllisyyden merkityksen osana mielenterveyden tukemista ja hyvinvointia. Se, että kokee kuuluvansa johonkin ja kokemus omasta tarpeellisuudesta on merkittävä ikään katsomatta. Monet etsivät pyrkivät tarjoamaan nuorille mahdollisuutta kuulua johonkin, olla osa yhteisöä. Porukkaan kuuluminen, yhteisöllisyys ja vertaisuus on erittäin tärkeää myös ammattilaisille. Tällä viikolla etsivän nuorisotyön blogiin kirjoittaa Tiia Laine, joka toimii Satakunnan etsivän nuorisotyön koordinaattorina.

Varmasti monet meistä tiedostavat yhteisöllisyyden merkityksen osana mielenterveyden tukemista ja hyvinvointia. Se, että kokee kuuluvansa johonkin ja kokemus omasta tarpeellisuudesta on merkittävä ikään katsomatta. Monet etsivät pyrkivät tarjoamaan nuorille mahdollisuutta kuulua johonkin, olla osa yhteisöä. Tämä voi tapahtua valmennusten, pienryhmien tai vaikka avoimen toiminnan kautta. Myös työelämään ja kouluun ohjaaminen sekä niihin kiinnittyminen avaa nuorelle uusia sosiaalisia kontakteja ja uusia ryhmiä, joihin hän tuntee kuuluvansa.  

Porukkaan kuuluminen, yhteisöllisyys ja vertaisuus on erittäin tärkeää myös ammattilaisille. Se on myös tärkeää silloin, kun pyrimme yhdessä kehittämään laadukasta alueellista etsivää nuorisotyötä. Jos kokee ryhmässä olonsa ulkopuoliseksi, voi olla vaikeaa tuoda ideoitaan ja asioitaan esiin ja näin monet helmiksi osoittautuvat ideat saattavat jäädä huomaamatta.  

Meillä Satakunnassa etsivien välillä vallitsee upea ryhmähenki. Tapaamme toisiamme omalla porukalla säännöllisesti ja tuemme toisiamme arjen työssä myös tapaamisten ulkopuolella. Yhteiset tapaamiset ovat suurelta osin vertaistuellisia, paikkoja pohtia omaa työtään, kysyä apua ja saada tukea työlleen sekä peiliä uusille ideoille. Vertaistuen saaminen samaa työtä tekeviltä on todella arvokasta. Teemme työtä, jolle ei oikein löydy vertailukohtia. Selkä suorana nuoren puolella, huomioiden nuori kokonaisvaltaisesti, kulkien sujuvasti viranomaisviidakossa ja pyrkien huomioimaan monet asiat ja monet roolit.  

Yhteisillä tapaamisilla varmistamme myös alueemme nuorille yhdenvertaista ja tasapuolista etsivää nuorisotyötä. Kehitämme yhdessä alueemme työtä, ideoimme yhdessä, nostamme esiin välillä kipeitäkin epäkohtia ja suunnittelemme yhdessä tulevaisuuden etsivää työtä.  

Kohtaamme toisiamme paljon myös yhteisissä koulutuksissa sekä tempauksissa. Viihdymme toistemme seurassa ja meillä on hauskaa yhdessä. Onko parempaa pohjaa yhteistyön rakentamiselle ja alueelliselle kehittämiselle kuin ryhmä kaikkensa antavia, toisiaan tukevia ja työtään arvostavia työntekijöitä? Nippu mahtityyppejä, jotka haluavat kehittää etsivää työtä yhdessä. <3 Koska tätäkään työtä ei kenenkään tarvitse tehdä yksin eikä kehittää yksin.  

Satakunnassa koetaan yhteiset tapaamiset erittäin tärkeäksi ja arvokkaiksi ja kannustammekin kaikkien alueiden etsiviä tapaamaan toisiaan säännöllisesti. On varsin voimauttavaa kokoontua samojen asioiden äärellä puntaroivien etsivien kanssa yhteen.  


 

Tiia Laine, Satakunnan etsivän nuorisotyön koordinaattori