Tulosta sivu

VANUPO 2020–2023 – Tavoitteena merkityksellinen elämä ja osallisuus

20.12.2019

Valtakunnallisessa nuorisotyön ja -politiikan ohjelmassa (VANUPO) määritellään hallituksen nuorisopoliittiset tavoitteet ja toimenpiteet sekä linjataan nuorisotyötä ja nuorisoalan osaamiskeskuksia. Juuri hyväksytyssä vuosien 2020–2023 ohjelmassa päätavoitteena on nuoren merkityksellinen elämä ja osallisuus yhteiskunnassa, ja se sisältää kolme tavoitekokonaisuutta:  

  • Nuorella on edellytykset sujuvaan arkeen – syrjäytyminen vähenee 
  • Nuorella on keinot ja taidot osallistumiseen ja vaikuttamiseen 
  • Nuori luottaa yhteiskuntaan – yhdenvertaisuus ja turvallisuus vahvistuvat 

TPY pitää tarkoituksenmukaisena, että syrjäytymisen vähentäminen on nostettu hallitusohjelman mukaisesti VANUPOn keskeiseksi tavoitteeksi. VANUPOssa todetaan, että syrjäytymistä ehkäistään tehokkaimmin varmistamalla jokaiselle nuorelle merkityksellisen elämän edellytykset. Nuoren arjen sujumista parannetaan takaamalla nuorelle pääsy koulutukseen ja työhön, varmistamalla taloudellinen turva ja taloudenhallintataidot sekä vahvistamalla nuoren mielenterveyttä. Nämä ovat yhteiskunnalliseen marginaaliin jääneiden nuorten kannalta olennaisia tavoitteita. TPY on kuitenkin huolissaan, huomioidaanko VANUPOn toimenpiteissä NEET-nuorten kokonaisvaltaiset tuen tarpeet riittävällä tasolla. 

Osaamiskeskukset ovat opetus- ja kulttuuriministeriön väline nuorisotyön kehittämiseen ja nuorisotyön ajankohtaisiin tarpeisiin vastaamiseen. Osaamiskeskuksille on VANUPOssa määritelty kuusi painopistettä. Mukana on myös kohdennettu nuorisotyö, joka sisältää nuorten työpajatoiminnan ja etsivän nuorisotyön. Kokonaisuuden ajankohtaisiksi kehittämistarpeiksi on nostettu mm. työpajatoiminnan oppilaitosyhteistyö ja uudet yhteistyömuodot mm. Ohjaamojen ja sosiaalityön kanssa sekä etsivään nuorisotyöhön liittyvä Aikalisätoiminta. Tärkeänä pidetään myös nuorten työpajatoiminnan ja etsivän nuorisotyön palvelujen alueellisen yhdenvertaisuuden tarkastelua sekä monialaista yhteistyötä nuoren päihteiden käytön ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi sekä nuoren mielenterveyden tukemiseksi. TPY tulee hakemaan valtionapukelpoisuutta kohdennetun nuorisotyön osaamiskeskuksen painopistealueella. 

Tutustu opetus- ja kulttuuriministeriön uutiseen ja VANUPOon täällä.