Tulosta sivu

Valtiovarainministeriön talousarvioehdotus ei riittävä – työpajatoimintaan tarvitaan 1,6 miljoonaa euroa lisää

23.8.2019

Työpajatoiminnan rahoituksessa 1,6 miljoonan euron vaje

Opetus- ja kulttuuriministeriön budjettiehdotuksessa työpajatoiminnan tukemiseen esitetään 16,3 miljoonaa euroa. Valtiovarainministeriön ehdotuksessa työpajatoiminnan tukemiseen on kuitenkin varattu vain 14,7 miljoonaa euroa. Lisäystarve on näin ollen 1,6 miljoonaa euroa. Lisäystä perustelee työpajapalveluita tuottavien organisaatioiden määrän kasvu ja laajentunut tehtäväkenttä. Organisaatiokohtaisen rahoituksen suhteellisen osuuden pieneneminen on tuonut haasteita työpajatoimijoille. Laadukas ja vaikuttava työpajatoiminta on turvattava lähipalveluna.

Etsivän nuorisotyön resurssit eriteltävä tarkemmin

Etsivän nuorisotyön tukemiseen esitetään budjettiehdotuksessa 6,3 miljoonaa euroa ja lisäksi veikkausvoittovaroista 7,1 miljoonaa euroa. Tämä 6,3 miljoonaa euroa sisältää kuitenkin myös ”EU:n Nuorisotakuun toteuttamisesta aiheutuvien menojen ja avustusten maksamisen” – jonka tarkempaa erittelyä talousarvioehdotuksessa ei ole. Etsivän nuorisotyön tukemiseen osoitettavat resurssit tulee eritellä tarkemmin.

Yksilöllinen tuki työllistymiseen turvattava

Budjettiehdotuksessa lisätään resursseja TE-palveluihin. Tämä lisäys ei kuitenkaan vakuuta, sillä palveluja on aiemmin karsittu radikaalisti. Palvelujen saavutettavuuteen ja yksilölliseen palveluun on resursoitava esitettyä vahvemmin. Resursseja ollaan lisäämässä myös palkkatukeen, mikä on hyvä. Tarkoituksenmukaista on myös, että järjestöjen palkkatukikatto ollaan poistamassa. Myös palkkatuen osalta olennaista on, että TE-palveluissa panostetaan yksilölliseen palvelutarvearvioon ja henkilökohtaiseen tukeen.

Valtiovarainministeriön talousarvioehdotukseen voi tutustua täällä