Tulosta sivu

Välityömarkkinatoimijat jättivät kannanoton työllisyysmäärärahojen leikkauksista työ- ja elinkeinoministeriöön

24.3.2016

Välityömarkkinatoimijat jättivät kannanoton työllisyysmäärärahojen leikkauksista työ- ja elinkeinoministeriöön toimijoiden ja ministeriön yhteisessä tapaamisessa 15.3.2016. Välityömarkkinatoimijoita tapaamisessa edustivat TPY:n lisäksi Työttömien valtakunnallinen yhteistyöjärjestö TVY ry, Mielenterveyden Keskusliitto, Vates-säätiö, Suomen Punainen Risti/Kontti-toiminta sekä Suomen Sosiaali ja terveys SOSTE ry. Työ- ja elinkeinoministeriöstä paikalla olivat oikeus- ja työministerin erityisavustaja Sakari Puisto ja hallitusneuvos Päivi Kerminen.

Välityömarkkinatoimijat avaavat kannanotossaan välityömarkkinoiden merkitystä ja palvelujen tuottamia laajempia vaikutuksia, jotka jäävät työ- ja elinkeinoministeriön vaikutusarvioinnin ulkopuolelle. Välityömarkkinoiden palveluja kritisoidaan avoimelle sektorille tapahtuvien siirtymien alhaisesta tasosta. Palvelujen vaikuttavuutta pitää arvioida laajemmin työ- ja toimintakyvyn näkökulmasta. Välityömarkkinatoimijoilla on merkittävää osaamista työllistämisen palvelupolun hallinnasta ja monisektoraalisesta yhteistyöstä, joten on tärkeää, että toimijat ovat mukana työllisyyspalveluiden pitkäjänteisessä kehittämisessä.

Välityömarkkinoita edustavat järjestöt ovat erityisen huolissaan palkkatukimäärärahojen rajusta vähenemisestä. Työllisyysmäärärahojen leikkausten seurauksena palkkatuetun työn piirissä olevien henkilöiden määrän pudotus on tälle vuodelle 17 prosenttia. Palkkatukea käytetään välityömarkkinoilla osana laajempaa kokonaisuutta, jossa on mukana useiden hallinnonalojen toimenpiteiden kirjo. Toimenpiteistä rakennetaan yksilöllisiä palvelupolkuja, joilla tavoitellaan työllistymistä avoimille työmarkkinoille. Palkkatuettu työ toimii pohjana avoimelle sektorille suuntautuvalle työnhaulle palvelupolun lopussa ja sillä vahvistetaan toimenpiteissä olevien hyvinvointia.

Hallituksen tavoitteena on nostaa hallituskaudella työllisyysaste 72 prosenttiin ja lisätä työllisten määrää 110 000 henkilöllä. Julkisissa työvoima- ja yrityspalveluissa tavoitellaan vuonna 2016 vaikeasti työllistyvien määrän laskemista yli 14 500 henkilöllä ja virtaa yli 3 kk työttömyyteen pyritään laskemaan 14 prosenttiyksiköllä. Samaan aikaan työllisyysmäärärahojen leikkausten seurauksena työvoimapalveluiden piirissä olevien henkilöiden keskimäärä vähenee vuonna 2016 yhteensä 12 206 henkilötyövuoden verran ja keskimääräinen pudotus palkkatuetussa työssä on 17 prosenttia, työkokeilussa 22 prosenttia sekä työvoimakoulutuksessa 16 prosenttia. Yhtälö on kestämätön. TPY ja muut valtakunnalliset välityömarkkinatoimijat tekevät aktiivista vaikuttamistyötä tilanteen korjaamiseksi ja vaativat työllisyysmäärärahojen lisäämistä lisäbudjetilla.

Välityömarkkinatoimijoiden yhteistyöryhmään kuuluu kahdeksan organisaatiota: Mielenterveyden Keskusliitto, Valtakunnallinen työpajayhdistys, Valmennus- ja sosiaalipalveluyhteisöjen yhdistys Oktetti, Suomen Kierrätyskeskusten yhdistys, Sininauhaliitto, Työttömien Valtakunnallinen Yhteistyöjärjestö, Suomen Punaisen Ristin Kontti-toiminta sekä Vates-säätiö. Työryhmän työmuotoja ovat yhteinen vaikuttamistyö, välityömarkkinoiden kehittäminen ja järjestöjen toiminnallisen yhteistyön lisääminen.

Lue kannanotto ja tapaamisen taustamuistio