Tulosta sivu

Uusia julkaisuja starttivalmennuksesta ja sosiaalisesta kuntoutuksesta

11.2.2016

TPY:n Startti parempaan elämään -juurruttamishankkeessa on ilmestynyt kaksi uutta julkaisua

Työpajojen starttivalmennus sosiaalisen kuntoutuksen palveluna. Starttivalmennuksen juurruttaminen paikalliseen palveluverkostoon -julkaisussa tarjotaan tietoa starttivalmennuksesta ja sen juurruttamisesta starttivalmennusta suunnitteleville ja sitä kehittäville työpajoille. Julkaisu on suunnattu myös työpajojen yhteistyökumppaneille, ja se nostaa esiin starttivalmennuksen mahdollisuuksia erityisesti sosiaalisen kuntoutuksen palveluna.

Julkaisussa kuvataan starttivalmennusta työpajojen matalimman kynnyksen palveluna ja sosiaalisen kuntoutuksen palveluna, esitellään sen valtakunnallisia toteutustapoja ja tuodaan esille starttivalmennusprosessin keskeisiä sisältöjä. Julkaisussa käsitellään myös toiminnan juurruttamiseen liittyvää vaikuttamistyötä ja esitellään palvelukuvauksen laatimista sisältöjen näkyväksi tekemisen välineenä. Lisäksi kuvataan starttivalmennuksen tunnettuuden vahvistamiseksi ja jatkuvuuden turvaamiseksi järjestettyjen vuorovaikutteisten sidosryhmäseminaarien, kumppanuusfoorumeiden, järjestämistä. Julkaisun ovat kirjoittaneet Mea Hannila-Niemelä, Pirjo-Oulasvirta-Niiranen ja Reetta Pietikäinen.

Starttivalmennuksen menetelmiä ja työskentelytapoja -julkaisussa esitellään 24 konkreettista menetelmää, toimintatapaa ja harjoitetta, joita käytetään starttivalmennuksessa eri puolilla Suomea. Menetelmäkuvaukset on koottu juurruttamishankkeessa mukana olevilta organisaatioilta. Ne avaavat ikkunoita työpajojen käytäntöihin ja esittelevät toimiviksi havaittuja keinoja edistää valmennuksen tavoitteita.

Julkaisun menetelmät tukevat mm. valmentautujien arjenhallintaa, omien voimavarojen tunnistamista ja voimautumista, luottamusta, vastoinkäymisten sietokyvyn vahvistumista ja sosiaalisia taitoja, tukiverkostojen rakentamista ja osallisuutta sekä tulevaisuuden suunnittelua ja tuettua siirtymistä jatkopoluille.

Julkaisussa esiteltävät menetelmät ja työkalut antavat uusia näkökulmia ja käytännön vinkkejä valmennuksen toteuttamiseen. Vaikka menetelmät on kerätty nimenomaan starttivalmennuksesta, niitä kannattaa hyödyntää muussakin työpajatoiminnassa. Kuvattuja menetelmiä ja harjoitteita voi vapaasti soveltaa ja muokata oman organisaation käyttöön sopiviksi. Julkaisun ovat toimittaneet Mea Hannila-Niemelä, Pirjo Oulasvirta-Niiranen ja Reetta Pietikäinen.

Molemmat julkaisut postitetaan TPY:n jäsenorganisaatioille lähiaikoina.