Tulosta sivu

Uudistuva ammatillinen koulutus vaatii omatoimisuutta

10.9.2018

Työpajat koulutuksen järjestäjien kumppaneiksi opinnoissa tukea tarvitseville

Ammatillisen koulutuksen reformin myötä merkittävä osa ammatillisen koulutuksen opinnoista tulee suorittaa työpaikoilla. Työvaltainen opiskelu soveltuu monille, mutta vaatii omatoimisuutta ja itseohjautuvuutta. Kaikilla ei ole tähän vielä riittäviä valmiuksia. Yritysten resurssit ohjata etenkin erityistä tukea tarvitsevia opiskelijoita ovat rajalliset. Kokonaisuus on haasteellinen ja riskinä onkin opintojen keskeyttämisten lisääntyminen.

– Työpajat ovat tehneet pitkään yhteistyötä ammatillisen koulutuksen järjestäjien kanssa. Uuden lainsäädännön myötä työpajat voivat tarjota koulutusjärjestelmälle tukeaan aiempaa laajemmin ja asemoitua näiltä osin lähemmäs ammatillisen koulutuksen kenttää, sanoo Valtakunnallisen työpajayhdistyksen (TPY) toiminnanjohtaja Mari Ahonen-Walker.

Työpajatoiminnassa tuetaan nuorten oman ammattialan löytämistä, edistetään koulutukseen kiinnittymistä ja ehkäistään opintojen keskeyttämistä. Työpajalla kertyvät ammatilliset taidot ja yleiset työelämävalmiudet. Tämä kertyvä osaaminen voidaan tehdä näkyväksi ja todentaa. − Työpajojen ja koulutuksen järjestäjien yhteistyön potentiaalia ei ole vielä täysin hyödynnetty. Uskomme, että työpajojen ja koulutuksen järjestäjien yhteinen intressi on luoda pysyvä ja koko maan kattava yhteistyörakenne, jotta vahvempaa tukea tarvitsevat nuoret saadaan opintoihin kiinni, toteaa Ahonen-Walker.

Valtakunnallinen työpajayhdistys tarjoaa areenan työpajojen ja koulutuksen järjestäjien yhteistyön kehittämiselle 10.–11.9.2018 Helsingissä Akavatalolla järjestettävässä Synergiaseminaarissa, jonka teemana on kumppaneina kasvamme vahvemmiksi.  Seminaariin kokoontuu 120 aiheen parissa työpajoilla ja ammatillisessa koulutuksessa työskentelevää asiantuntijaa.

Lue lisää:

https://www.tpy.fi/koulutus/tapahtumat/synergiaseminaari/synergiaseminaari-2018/

Lisätietoja:

Mari Ahonen-Walker, toiminnanjohtaja, Valtakunnallinen työpajayhdistys ry, p 010 279 2724

Anna Kapanen, viestintäpäällikkö, Valtakunnallinen työpajayhdistys ry, p 010 279 2727