Tulosta sivu

Uudenmaan ja Kanta- ja Päijät-Hämeen työpajat kokoontuivat Espoossa

1.2.2016

Espoon Omnian Finnsin viehättävissä tiloissa järjestettiin Uudenmaan, Kanta- ja Päijät-Hämeen työpajojen alueellisen verkostotoiminnan käynnistämistilaisuus, ALU-startti. Verkoston toiminta käynnistyi syksyllä 2015 ja sen koordinaattorina toimii Anna Holopainen Hyvinkää-Riihimäen Seudun Ammattikoulutussäätiöstä. Alueellista koordinaatiota rahoittaa Etelä-Suomen aluehallintovirasto.

Paikalla Espoossa oli yli 60 osallistujaa. Aamupäivän ohjelmassa oli TPY:n ajankohtaisten asioiden ja Espoon Omnian työpajatoiminnan esittelyä. TPY:ssä kehitettävän etsivän nuorisotyön ja työpajatoiminnan laadullisen vaikuttavuuden todentamiseen tähtäävän Sovari-mittarin tähänastisia tuloksia esitteli asiantuntija Riitta Kinnunen. Työpajoilla toteutettuun Sovari-mittarin pilottikyselyyn vastanneiden nuorten keskuudessa 91 prosenttia koki vahvistuneensa sosiaalisesti työpajajakson aikana. Mittarilla saadaan hyvää tietoa valmennuksen tueksi sekä erityisesti vaikuttamistyöhön, kun halutaan todentaa palveluiden vaikutuksia esimerkiksi kuntien päättäjille.

Iltapäivällä kuultiin ESR-rahoitteisesta Volume +6dB -hankkeesta, joka perustuu matalan kynnyksen valmennuspalveluiden toteuttamiseen mm. luovia menetelmiä hyödyntäen. Hanke on osa Keravan nuorten työpaja Jengan toimintaa.

Päivän lopuksi työpajojen esimiehet, työ- ja yksilövalmentajat jakaantuivat erillisiin foorumeihin kuulemaan kullekin ammattiryhmälle sopivista työmenetelmistä. Foorumien teemoja oli mm. yritysyhteistyö, työhyvinvointi, työvalmennus, digitaaliset mahdollisuudet ja luonto- ja eläinavusteinen toiminta. Lisäksi ryhmissä ideoitiin, miten esimiehet sekä työ- ja yksilövalmentajat jatkavat alueellista yhteistyötä omina alaryhminään. Tapaamisia ja tutustumiskäyntejä sovittiin kevääksi useita.

Työpajojen alueellisia verkostoja on kaikkiaan 12, joista Uudenmaan, Kanta- ja Päijät-Hämeen verkosto on suurin. Verkostot toimivat tiiviissä yhteistyössä TPY:n ja aluehallintovirastojen nuorisotoimien kanssa.

Päivän esitykset: