Tulosta sivu

Työpajatoimintaan esitetään 13,5 miljoonaa ehdotuksessa vuoden 2018 talousarvioksi

16.8.2017

Nuorten työpajatoimintaan ja etsivään nuorisotyöhön esitetään kaikkiaan 26 650 000 vuodelle 2018 10.8. julkistetussa ehdotuksessa vuoden 2018 talousarvioksi. Avustuksesta 7 127 000 tulee veikkausvoittovaroista ja se osoitetaan etsivän nuorisotyön tukemiseen. Loput 19 523 000 tulee opetus- ja kulttuuriministeriölle osoitetuista budjettivaroista. Työpajatoiminnan osuudeksi esitetään 13,5 miljoonaa euroa, joka on saman verran kuin toimintaan myönnettiin valtionavustusta vuodelle 2017. Ehdotus on vuosille 2018−2021 laaditun julkisen talouden suunnitelman mukainen. Suunnitelman mukaan työpajatoiminnan ja etsivän nuorisotyön rahoitus pysyisi kehyskaudella aiempien vuosien tasolla. 
 
Hallitus käsittelee talousarvioehdotusta 30.8. alkavassa budjettiriihessä, jossa se hyväksyy esityksen sisällön. Eduskuntakäsittelyyn talousarvioesitys annetaan 19.9.2017.
Tutustu opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan budjettiehdotukseen (nuorisotyö s. 109 alk)