Tulosta sivu

TIEDOTE: Työpajatoiminta ja etsivä nuorisotyö vahvistavat syrjässä olevien nuorten elämäntaitoja

11.6.2019

TIEDOTE 11.6.2019        

Hallitusohjelmassa esitetään etsivän nuorisotyön ja työpajojen resurssien vahvistamista. Tuoreet vaikuttavuustulokset osoittavatkin, että työpajatoiminnassa ja etsivässä nuorisotyössä pystytään vastaamaan syrjässä olevien nuorten tarpeisiin. Nuorten syrjäytymiseen puututaan tehokkaasti aikuisten läsnäololla, kohtaamisella ja kannustavalla ohjauksella. Nuoret kokevat, että työpajojen ja etsivän nuorisotyön kautta heillä on mahdollisuus keskustella luotettavan aikuisen kanssa. Yli 90 prosenttia työpajojen ja etsivän nuorisotyön ohjauksessa olleista nuorista on kokenut sosiaalista vahvistumista.

Tulokset käyvät ilmi valtakunnallisesta Sovari 2018 -kyselystä, johon vastasi 3883 valmentautujaa työpajoilta ja 761 nuorta etsivästä nuorisotyöstä. Sovari on etsivän nuorisotyön ja työpajatoiminnan vaikuttavuuden arvioinnissa käytettävä mittari, joka perustuu asiakkaiden itsearviointiin.

Kuva: Esa Linna

"Olen saanut elämästä jonkinlaisen otteen" 

 

Työpajat ja etsivä nuorisotyö tukevat nuoria monilla elämänalueilla. Etsivän nuorisotyön ohjauksessa olleet nuoret kokevat, että etsivät kannustavat omatoimisuuteen ja tuovat esille vaihtoehtoja, miten voi edetä elämässä. Eniten nuorten kanssa tarjotaan ohjausta muissa palveluissa asiointiin, annetaan keskustelutukea mieltä painavissa asioissa sekä käydään läpi opiskelumahdollisuuksia. Työpajoilla työtehtävät ja toiminta, yhteisöllisyys ja osallisuus sekä työ- ja yksilövalmentajien tuki koetaan kiitettäväksi. 

Yleisesti nuoret ovat tyytyväisiä etsivältä nuorisotyöntekijältä ja työpajoilta saamaansa tukeen, ja antavat molemmille erinomaisen arvosanan. Nuoret kokevat ottaneensa edistysaskelia arjen asioiden hoitamisessa, itsetuntemuksessa, sosiaalisissa taidoissa, opiskelu- ja työelämävalmiuksissa sekä elämänhallinnassa. Työpajajakson jälkeen moni kokee, että heillä on lisääntynyt halu opiskella, ja itselle sopivat alat ovat selkeytyneet. Nuoret kiittävät myös mahdollisuutta suorittaa opintonsa loppuun työpajalla.

Työpajat ja etsivä nuorisotyö tavoittavat vuosittain yli 46 000 ihmistä, joista alle 29-vuotiaita nuoria on lähes 34 000. 

”Uusia valmiuksia arkeen ja työelämään” TYÖPAJATOIMINNAN VALTAKUNNALLISET SOVARI 2018-TULOKSET

”Arjen apua, realistisia suunnitelmia ja ohjausta oikeaan paikkaan” ETSIVÄN NUORISOTYÖN VALTAKUNNALLISET SOVARI 2018-TULOKSET

Lisätietoja:

Herttaliisa Tuure, toiminnanjohtaja, Valtakunnallinen työpajayhdistys ry 010 279 2724 

Riitta Kinnunen, asiantuntija, Valtakunnallinen työpajayhdistys ry 010 279 2732