Tulosta sivu

Työpajatoiminnan vaikuttavuudesta uusia tuloksia

9.12.2016

Valtakunnallinen työpajayhdistys julkaisi tänään kaksi uutta raporttia, jotka antavat kattavan kuvan työpajatoiminnan vaikuttavuudesta. Raporteissa vaikuttavuutta tarkastellaan sekä taloudellisesta näkökulmasta että valmentautujien oman kokemuksen kautta. Verkkoraportit pääset lukemaan täältä.

Jukka Ohtosen TPY:lle laatima selvitys Starttivalmennus ja työpajatoiminta – taloudellisia näkökulmiakäsittelee starttivalmennukseen ja työpajatoimintaan liittyviä taloudellisia perusteita, kustannusvaikuttavuutta ja vaihtoehtoiskustannuksia. Selvityksessään Jukka Ohtonen toteaa, että lähes 15 prosenttia nuorista jättää koulutuksensa pelkkään peruskouluun. Se tarkoittaa, että 17–29-vuotiaista yhteensä 121 000 on ja ilman ammatillista tutkintoa. Heistä noin 40 prosenttia eli 48 000 on työelämän ulkopuolella. Starttivalmennus, työpajatoiminta ja niitä tukeva etsivä nuorisotyö muodostavat haasteellisessa elämäntilanteessa olevien nuorten toiminnallisen tukiverkon, jonka tarkoitus on lisätä nuoren oman elämän hallintaa sekä työ- ja opiskeluvalmiuksia. Kun starttivalmennuksen, työpajatoiminnan ja etsivän nuorisotyön 2 000 työntekijän palkkausta ja arviolta 150 miljoonan euron kokonaiskustannusta verrataan ansionmenetyksiin, työpajatoimintaan laitettujen kustannusten kattamiseen riittää, kun onnistutaan (kouluttautuminen ja työllistyminen) noin sadan nuoren osalta lähes 15 000 valmennettavasta nuoresta. Ohtonen osoittaa, että starttivalmennukseen ja työpajatoimintaan käytetyt yhteiskunnalliset panokset ovat vain murto-osa niillä saatavista hyödyistä, jotka muodostuvat ansiotuloista, niistä maksetuista veroista ja eläkemaksuista sekä vältetyistä sosiaalisista tulonsiirroista.

TPY:ssä on kehitetty Sovari-mittari kuvaamaan työpajatoiminnan ja etsivän nuorisotyön laadullista vaikuttavuutta, niiden sosiaalisesti vahvistavia vaikutuksia. Riitta Kinnusen laatima raportti Sovari – Sosiaalisen vahvistumisen mittari työpajatoimintaan ja etsivään nuorisotyöhön. Valtakunnalliset tulokset 2016 esittelee Sovari-mittarin tuoreet tulokset. Sovari-mittarin valtakunnallisen raportin mukaan työpajojen valmentautujista 93 prosenttia on kokenut sosiaalista vahvistumista vähintään jonkin verran työpajajakson aikana. Selvää vahvistumista jakson aikana on kokenut 59 prosenttia valmentautujista. Erityisesti myönteisiä edistysaskelia on koettu arjen asioiden hallinnassa (81 % valmentautujista) sekä opiskelu- ja työelämävalmiuksissa (77 %). Lähes yhtä suuri osa valmentautujista on kokenut myönteisiä muutoksia myös elämänhallinnassa (74 %), sosiaalisissa taidoissa (72 %) ja itsetuntemuksessa (70 %). Työpajatoiminnan tarjoamat myönteiset kokemukset työtehtävissä, yhteisöllisyydessä ja valmennuksessa saavat aikaan sosiaalista vahvistumista. Asteikolla 1–5 työpajatoiminta saa valmentautujilta yleisarvosanan 4,2. Yleisesti valmentautujat ovat kokeneet, että he ovat saaneet työpajalta tukea niihin asioihin joihin ovat tarvinneetkin.