Tulosta sivu

Työpajatoimijoiden näkemyksiä tulosperusteisista palveluista – raportti kyselytuloksista

14.3.2019

Jatkossa yhä merkittävämpi osa työllisyyttä edistävistä palveluista hankitaan todennäköisesti tulosperusteisina, eli palveluntuottajille maksetaan etukäteen määriteltyjen tulosten saavuttamisesta, esimerkiksi asiakkaan työhön tai koulutukseen sijoittumisesta. TPY on kartoittanut kyselyllä työpajakentän kokemuksia tulosperusteisuuden toimivuudesta TE-hallinnon Nuoret töihin! ja Nuoret kohti työtä! -palveluissa. Kyselyyn saatiin 51 vastausta.

Työpajakentän kokemusten perusteella tulosperusteisuuteen liittyy useita kriittisiä tekijöitä ja riskejä. Näyttää siltä, että tulosperusteisuus voi soveltua kevyellä täsmätuella työllistyvien kohderyhmien palveluihin. Sen sijaan monialaisia palveluita ja intensiivisiä palveluprosesseja tarvitsevien palveluissa sen toteuttaminen on haasteellista. Työpajakentän näkökulmasta tulosperusteisten palvelujen kehittämistarpeet liittyvät etenkin palvelutarvearvioon ja ohjautumiseen panostamiseen, tuloskriteerien monipuolistamiseen, konsortiorakenteiden toimivuuteen, palveluiden laatukriteerien määrittämiseen sekä tarvelähtöisten palvelukokonaisuuksien rakentamiseen. 

Lue raportti