Tulosta sivu

Työpajat ja etsivä nuorisotyö tavoittivat vuonna 2018 yli 47 000 ihmistä

7.10.2019

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on julkaissut raportit opetus- ja kulttuuriministeriön vuoden 2018 valtakunnallisista työpajatoiminnan ja etsivän nuorisotyön kyselyistä. Työpajat ja etsivä nuorisotyö tavoittivat vuonna 2018 yli 47 000 ihmistä, joista 34 382 oli alle 29-vuotiaita nuoria. Sekä työpajojen että etsivän nuorisotyön tavoittamista nuorista yli puolella oli suoritettuna ainoastaan peruskoulututkinto. Niin työpajojen kuin etsivän nuorisotyön ohjauksessa olleista suurin osa oli miehiä.

Työpajatoimintaan osallistui vuonna 2018 yhteensä 27 275 valmentautujaa, joista 14 620 oli alle 29-vuotiaita nuoria. Nuorten valmentautujien määrä oli hieman suurempi kuin edeltävänä vuonna (2017: 14 256). Suurin osa valmentautujista ohjautui työpajatoimintaan työhallinnosta. Yhä suurempi osa tuli työpajalle myös suoraan omasta tai läheisen aloitteesta. Yleisin palvelu, jossa valmentautujat työpajalla olivat, oli kuntouttava työtoiminta. Kuntouttavan työtoiminnan osuus on kasvanut vuosi vuodelta. Työpajoilla työskenteli kaikkiaan 1 897 henkilöä (htv).

Tutustu valtakunnallisen työpajakyselyn tuloksiin vuodelta 2018

Etsivä nuorisotyö tavoitti vuonna 2018 19 762 nuorta. Etsivässä nuorisotyössä työskenteli noin 660 etsivää nuorisotyöntekijää. Kaikkiaan etsivät olivat yhteydessä 27 466 nuoreen. Nuoret tulevat etsivän nuorisotyön piiriin usein erilaisten ohjaavien tahojen kautta. Erityisesti toisen asteen ammatilliset oppilaitokset työskentelevät tiiviisti yhdessä etsivien nuorisotyöntekijöiden kanssa. Yhä suurempi osuus nuorista oli ottanut suoraan yhteyttä etsiviin nuorisotyöntekijöihin. Tavoitetuista nuorista noin 17 300 oli toimenpiteissä. Tämä tarkoittaa, että etsivät nuorisotyöntekijät ohjaavat nuoria monipuolisesti eri palveluihin ja toimenpiteisiin. Toimenpide voi tarkoittaa myös neuvontaa, ohjausta ja tulevaisuuden suunnittelua sekä tsemppausta.

Tutustu valtakunnallisen etsivän nuorisotyön kyselyn tuloksiin vuodelta 2018