Tulosta sivu

Työ- ja elinkeinoministeriö selvittää työsopimuslain väliaikaisen muutoksen vaikutuksia

13.4.2016

Työ- ja elinkeinoministeriön rahoittamana on käynnistynyt työsopimuslain väliaikaisen muutoksen vaikutuksia koskeva selvitys. Väliaikainen säännös oikeuttaa työnantajan poikkeamaan työsopimuslaissa säädetystä työntarjoamisvelvollisuudesta tarkkaan rajatuissa tilanteissa. Säännös on voimassa vuosina 2015–2016. Selvityksellä pyritään tuottamaan tietoa siitä, mitä vaikutuksia työntarjoamisvelvollisuutta koskevan säännöksen lievennyksellä on ollut

1) kuntien velvoitetyöllistämiseen

2) pitkään työttömänä olleiden työllistämiseen yhdistyksissä ja säätiöissä sekä

3) palkkatuella työllistämiseen ja työkokeilujen järjestämiseen kuntien, yhdistysten ja säätiöiden työpajoissa.

Selvityksellä tuotetaan tietoa myös säännösmuutoksen vaikutuksista työnantajien palveluksessa olevaan henkilöstöön sekä selvitetään TE-toimistojen näkemyksiä väliaikaisen säännöksen vaikutuksista. 

Selvitykseen liittyy erillisenä tehtävänä julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain työkokeilua koskevien säännösten muuttamisen (1.6.2014) vaikutusten arviointi työkokeilujen järjestämiseen kunnissa ja erityisesti työpajoissa.

 

Selvityksen toteuttaa OTT, työ- ja sosiaalioikeuden professori Jaana Paanetoja.

 

Selvitystä varten tietoa ja kokemuksia säännösmuutosten vaikutuksista hankitaan sähköisillä kyselyillä ja haastatteluilla, jotka toteutetaan huhti-kesäkuussa 2016. Selvityksellä ja siihen liittyvillä kyselyillä ja haastatteluilla on tärkeä rooli edellä mainittuihin asioihin liittyvässä säädösvalmistelussa. Jos organisaatiollenne lähetetään kysely tai haastattelupyyntö, työ- ja elinkeinoministeriö toivoo myönteistä suhtautumista asiaan.

(Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote 12.4.2016)