Tulosta sivu

Yli 90 prosenttia valmentautujista kokenut sosiaalista vahvistumista työpajatoiminnassa

20.12.2017

Työpajatoiminta saa jälleen erinomaiset arviot valmentautujien keskuudessa. Tulokset käyvät ilmi TPY:n Sovari - sosiaalisen vahvistumisen mittarilla saaduista tuloksista vuodelta 2017. Työpajojen Sovari-kyselyyn vastasi kaikkiaan 2692 valmentautujaa 138 työpajalta. Työpajatoiminta saa valtakunnallisessa kyselyssä valmentautujilta yleisarvosanan 4,3 asteikolla 1–5.Parhaimpiin arvosanoihin yltää työvalmennus: 4,5 sekä yksilövalmennus ja henkilökohtainen tuki: 4,4. Työpajan työtehtäville annettiin arvosana 4,2, yhteisöllisyydelle 4,1 ja osallisuudelle 4,1.

Sovari-tulosten mukaan 91 prosenttia valmentautujista on kokenut sosiaalista vahvistumista vähintään jonkin verran työpajajakson aikana. Selvää vahvistumista on kokenut 58 prosenttia valmentautujista. Sosiaalista vahvistumista koetaan useilla eri osa-alueilla samanaikaisesti. Myönteisiä edistysaskelia on koettu erityisesti arjen asioiden hallinnassa (75 % valmentautujista), opiskelu- ja työelämävalmiuksissa (72 %) sekä elämänhallinnassa ja tavoitteellisuudessa (72 %). Myönteistä muutosta on tapahtunut myös sosiaalisissa taidoissa (70 %) ja itsetuntemuksessa (67 %).

Valmentautujat antavat työpajatoiminnalle siis varsin myönteistä palautetta. Erityisen hyvät arviot saa työpajojen valmennus. Sovari-tulosten perusteella työpajatoiminta tukee hyvin luottamuksen rakentumista ja hyväksytyksi kokemisen tunteita. 92 % osa valmentautujista kokee, että työvalmentajat hyväksyvät heidät sellaisina kuin he ovat. Samoin 91 % valmentautujista katsoo luottavansa työpajan valmentajiin. Sovari tulokset myös osoittavat, että valmentautujat ovat saaneet työpajalta tukea niihin asioihin, joihin ovat tarvinneetkin.

Sovari-kyselyssä valmentautujat kuvaavat myös omin sanoin, mitä työpajajakso on heille antanut. Vastaukset ilmentävät laaja-alaista sosiaalista vahvistumista arjenhallinnan, itsetuntemuksen ja sosiaalisten taitojen kohentumisesta elämänhallinnan sekä opiskelu- ja työelämävalmiuksien parantumiseen:

”Pajajakso oli minun kohdallani nopein nousu aikoihin, 6 kk aikana ahdistukseni lähes poistui, opin käsittelemään asioita eri kulmasta, rohkaistuin isolla harppauksella niin, että sain oppisopimuspaikan liiketalouden perustutkintoon, vaikkei aiemmin ollut tietoa, mitä haluaisin opiskella. Opin sen, että asioita on normaalia jännittää, ja asiat järjestyy, jos niihin on itse valmis panostamaan.”

”Työpajajakso antoi hyvän ensikokemuksen työelämään ja lisää varmuutta tulevia työkokeiluja/työpaikkoja varten. Opin olemaan oma-aloitteisempi ja toimimaan paremmin ryhmässä.”

”Olen saanut tukea ja huomiota asioissa, johon en ole tottunut saamaan apua. Uskon pärjääväni nyt paremmin, ja olen löytänyt suunnan, mitä kohti haluan mennä. Uskon, että minulla on kykyjä.”

Sovari – sosiaalisen vahvistumisen mittari on työpajatoiminnan vaikuttavuuden mittari. Sovarin avulla työpajatoiminnasta saadaan valtakunnallisesti yhdenmukaista ja vertailtavaa vaikuttavuustietoa ja tunnuslukuja. Sovari perustuu työpajojen valmentautujille suunnattuun anonyymiin internet-kyselyyn. Sovari-mittarin toinen tiedonkeruun jakso toteutettiin vuoden 2016 syyskuun ja vuoden 2017 elokuun välisenä aikana.

Lue valtakunnalliset Sovari-tulokset kokoava raportti kokonaisuudessaan täältä.