Tulosta sivu

TPY:stä nuorisoalan osaamiskeskus

6.2.2018

Nuorisoasioista vastaava ministeri Sampo Terho on myöntänyt nuorisoalan osaamiskeskuksille 4,8 miljoonaa euroa kuluvan vuoden toimintaan. Avustukset on myönnetty Veikkauksen tuotosta. Nuorisoalan osaamiskeskukset ovat opetus- ja kulttuuriministeriön valitsemia toimijoita, jotka kehittävät nuorisotoimialaa ministeriön ohjauksessa vuosina 2018-2019. Avustusta saaneet toimijat ovat Valtakunnallinen työpajayhdistys ry:n, Nuorten Akatemian, Espoon kaupungin, Suomen Mielenterveysseuran ja Föreningen Luckanin hallinnoimat yhteenliittymät, Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi, Suomen Partiolaiset, Nuorisotutkimusseura sekä Helsingin, Lahden ja Oulun kaupunki.

Valtakunnallisen työpajayhdistyksen hallinnoima yhteenliittymä on valittu osaamiskeskukseksi nuorten sosiaalisen vahvistamisen kokonaisuuteen. Kokonaisuudessa toteutetaan työpajatoiminnan ja etsivän nuorisotyön koordinaatiota, vahvistetaan nuorisotakuun toimeenpanoa sekä monialaista yhteistyötä nuorten elinolojen edistämiseksi.

Yhdistyksen hallinnoimaan yhteenliittymään kuuluu TPY:n lisäksi Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juvenia. Lisäksi sosiaalisen vahvistamisen osaamiskeskuskokonaisuuteen kuuluvat Espoon kaupungin hallinnoima yhteenliittymä sekä Suomen Mielenterveysseura ry:n hallinnoima yhteenliittymä.   

TPY:n tehtävänä osaamiskeskuskokonaisuudessa on:

  • nuorten työpajatoiminnan alueellinen koordinaatio ja koulutustoiminta
  • työpajatoiminnan vaikuttavuus- ja laatutyön vahvistaminen
  • etsivän nuorisotyön alueellinen koordinaatio ja koulutustoiminta sekä
  • etsivän nuorisotyön viestintä.

TPY rekrytoi työpajatoiminnan ja etsivän nuorisotyön osaamiskeskustoimintaan kaikkiaan neljä uutta työntekijää.  Osaamiskeskustoiminta on osa TPY:n toimintaa yhdistys- ja hanketoiminnan ohella.

Lue lisää osaamiskeskuksista opetus- ja kulttuuriministeriön tiedotteesta.