Tulosta sivu

TPY rekrytoi kolme asiantuntijaa etsivän nuorisotyön osaamiskeskukseen

7.2.2018

Valtakunnallinen työpajayhdistys ry (TPY) on työpaja-ammattilaisten perustama järjestö, joka ehkäisee syrjäytymistä edistämällä työpajatoiminnan, etsivän nuorisotyön ja sosiaalisen työllistämisen kehitystä Suomessa sekä vahvistaa toiminnallaan työpajojen toimintaedellytyksiä ja työpaja-ammattilaisten osaamista.

Valtakunnallinen työpajayhdistys ry on nimetty yhdeksi nuorisoalan osaamiskeskukseksi vuosille 2018-2019. Nuorisoalan osaamiskeskukset ovat opetus- ja kulttuuriministeriön valitsemia toimijoita, jotka kehittävät nuorisotoimialaa ministeriön ohjauksessa. Haemme nyt asiantuntijoita kevään aikana käynnistyvään etsivän nuorisotyön osaamiskeskustoimintaan. TPY:n hallinnoimassa osaamiskeskuskonsortiossa on lisäksi mukana Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juvenia.

 

Etsimme

ASIANTUNTIJAA etsivän nuorisotyön alueelliseen työhön

määräaikaiseen työsuhteeseen vuoden 2019 loppuun

Asiantuntija tukee ja aktivoi etsivän nuorisotyöntekijöiden yhteistyötä alueellisella ja paikallisella tasolla

Asiantuntija

 • vastaa etsivän nuorisotyön alueellisen työn valtakunnallisesta koordinaatiosta ja kehittämisestä
 • vastaa uusien verkostojen käynnistämisen tuesta ja alueellisille koordinaattoreille annettavasta tuesta
 • kerää paikallista ja alueellista tietoa koulutus-, kehittämis- ja vaikuttamistyön tueksi
 • osallistuu etsivän nuorisotyön valtakunnallisen tapahtuman suunnitteluun ja organisointiin
 • vastaa konsortioyhteistyöstä nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juvenian kanssa sekä suhteista aluehallinnon viranomaisiin ja etsivän nuorisotyön keskeisiin sidosryhmiin
 • koordinoi etsivän nuorisotyön tiimin työtä ja raportoi toiminnasta

Odotamme hakijalta

 • erinomaista etsivän nuorisotyön tuntemusta
 • keskeisten sidosryhmien tuntemusta
 • kokemusta verkostojen rakentamisesta ja johtamisesta
 • hyviä verkostoitumis- ja vuorovaikutustaitoja
 • soveltuvaa koulutusta
 • matkustusvalmiutta
 • ruotsin kielen taito katsotaan eduksi

Tiedusteluihin vastaa Anna Kapanen ke 14.2. klo 9−12 ja pe 23.2. klo 13−16 puh. 010 279 2727. Vapaamuotoiset hakemukset 1.3.2018 mennessä osoitteella annukka.virtanen@tpy.fi. Haastattelut järjestetään Helsingissä 7.-9.3.2018.

 

KOULUTUSKOORDINAATTORIA

määräaikaiseen työsuhteeseen vuoden 2019 loppuun

Koulutuskoordinaattori kehittää etsiville nuorisotyöntekijöille suunnattuja koulutuksia ja toimii asiantuntijana etsivän nuorisotyön sisällöissä.

Koulutuskoordinaattori

 • kehittää etsiville nuorisotyöntekijöille suunnattuja koulutuksia
 • toimii asiantuntijana etsivän nuorisotyön sisällöissä ja kouluttaa teemasta
 • tekee verkostoyhteistyötä koulutusten toteuttamiseksi
 • selvittää etsivien nuorisotyöntekijöiden mentorointikäytäntöjä
 • vastaa etsiville nuorisotyöntekijöille ja heidän esimiehilleen suunnatun tapahtuman tuottamisesta ja käytännön järjestelyistä
 • kehittää sähköisiä koulutuspalveluita
 • kehittää tiimin toimintaa ja työmuotoja yhdessä muiden tiimin jäsenten kanssa

Odotamme hakijalta

 • hyvää etsivän nuorisotyön tuntemusta
 • kokemusta koulutusten suunnittelusta ja kouluttamisesta
 • hyviä verkostoitumis- ja vuorovaikutustaitoja
 • soveltuvaa koulutusta
 • matkustusvalmiutta
 • ruotsin kielen taito katsotaan eduksi

Työ alkaa 1.4. tai sopimuksen mukaan

Tiedusteluihin vastaa Anna Kapanen ke 14.2. klo 9−12 ja pe 23.2. klo 13−16 puh. 010 279 2727. Vapaamuotoiset hakemukset 1.3.2018 mennessä osoitteella annukka.virtanen@tpy.fi. Haastattelut järjestetään Helsingissä 7.-9.3.2018.

 

VIESTINTÄASIANTUNTIJAA

määräaikaiseen työsuhteeseen vuoden 2019 loppuun

Viestintäasiantuntija vastaa etsivän nuorisotyön valtakunnallisen tiedotuksen ja viestinnän kehittämisestä ja tukemisesta.

Viestintäasiantuntija

 • kartoittaa etsivän nuorisotyön kentän tiedotukseen, viestintään ja markkinointiin liittyviä tuen ja koulutuksen tarpeita ja vastaa niihin
 • kokoaa tietoa etsivästä nuorisotyöstä
 • kehittää etsivän nuorisotyön tiedotusta, viestintää ja markkinointia valtakunnallisesti, alueellisesti ja paikallisesti yhdessä etsivien nuorisotyöntekijöiden kanssa
 • vastaa toiminnan tunnettuuden lisäämisestä, alueellisen vaikuttamistyön tukemisesta sekä yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta
 • vastaa etsivän nuorisotyön osaamiskeskuksen nettisivuista, uutiskirjeestä ja sosiaalisesta mediasta ja kehittää, ylläpitää sekä tuottaa niiden sisältöjä
 • markkinoi koulutuksia ja tapahtumia
 • kehittää toimintaa ja työmuotoja yhdessä muiden tiimin jäsenten kanssa

Odotamme hakijalta

 • vankkaa kokemusta viestinnästä, vaikuttamisesta ja markkinoinnista
 • etsivän nuorisotyön toimialan tuntemusta
 • kokemusta internet -sivujen ja muun sähköisen viestinnän sisällöntuotannosta
 • erinomaista suullista ja kirjallista ilmaisua
 • hyviä vuorovaikutustaitoja
 • soveltuvaa koulutusta
 • matkustusvalmiutta
 • ruotsin kielen taito katsotaan eduksi

Tiedusteluihin vastaa Anna Kapanen ke 14.2. klo 9−12 ja pe 23.2. klo 13−16 puh. 010 279 2727.  Vapaamuotoiset hakemukset 1.3.2018 mennessä osoitteella annukka.virtanen@tpy.fi. Haastattelut järjestetään Helsingissä 7.-9.3.2018.