Tulosta sivu

TPY oli työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan kuultavana työvoimapalveluista maakuntauudistuksessa

2.3.2017

TPY oli eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan kuultavana 2.3. työvoimapalveluista maakuntauudistuksessa. Valiokunta haluaa ennen eduskunnan käsittelyyn tulevaa lainsäädäntöä tulevista yritys- ja kasvupalveluista kuulla eri toimijoiden näkemyksiä työvoimapalveluista maakuntauudistuksessa ja valmistautua näin aiheen käsittelyyn.

Lausunnossaan TPY tarkastelee maakuntauudistuksen ja sitä koskevan, valmisteilla olevan lainsäädännön vaikutuksia heikossa työmarkkina asemassa oleviin sekä työpajatoimintaan, joiden osalta valmistelussa on monia ratkaisematta olevia kysymyksiä. TPY huomauttaa, ettei heikoimmassa työmarkkina-asemassa olevia ja heidän palvelujaan ole huomioitu juuri lainkaan maakuntauudistuksen valmistelussa valtakunnallisella eikä maakunnallisella tasolla. Lain vaikutusten arviointi sekä tavoitteiden toteutuminen kyseisen ryhmän osalta jää puutteelliseksi.

TPY:n näkemyksen mukaan maakuntauudistus on myös vastoin useita hallitusohjelman tavoitteita: Hallituskauden tavoite on selvittää työvoimapalveluiden siirto resursseineen vaikeimmin työllistyvien osalta kuntien vastuulle. Kunnilta ollaan kuitenkin nyt viemässä resursseja ja mahdollisuuksia tähän, mikä vaikuttaa myös työpajojen toimintaedellytyksiin. Myöskin hallitusohjelman nuorisotakuuta koskevat tavoitteet jäisivät uudistuksen myötä toteutumatta. Maakuntauudistuksen myötä vastuu monialaista tukea tarvitsevista nuorista hajautuisi kuntiin, maakuntiin ja markkinoille eikä kokonaisuuden yhteensovittamista ja palveluohjausta tukea elämänhallintaan ja työllistymiseen tarvitsevan asiakkaan näkökulmasta ole valmisteluvaiheessa huomioitu.

TPY toivoo, että valmistelussa saadaan ripeitä ratkaisuja työllisyys- ja sosiaalipalveluiden yhteensovittamiseen ja työpajojen mahdollisuuksiin toteuttaa maakuntiin siirtyviä palveluita jatkossa. Esimerkkinä TPY nostaa kuntouttavan työtoiminnan ja sen toteuttamismahdollisuudet jatkossa erityisesti kunnallisilla työpajoilla. Tämän hetken esityksen mukaan kunnat voisivat toteuttaa maakuntiin siirtyviä sosiaali- ja terveyspalveluja vain yhtiöittämällä toimintaansa.

TPY:n mielestä maakuntauudistuksen seurauksena toteutuva viranomaistehtävien karsiminen ja palvelujen toteuttaminen markkinalähtöisesti vaarantaa palvelun saannin yhdenvertaisuuden. TPY on huolissaan siitä, että maakuntauudistus vaarantaa lähipalveluina kunnissa saatavilla olevat kuntien ja yhteisöjen toteuttamat työpajapalvelut sekä muun työllisyydenhoidon. TPY korostaa palvelun saavutettavuuden merkitystä heikoimmassa työmarkkina-asemassa oleville sekä tukea työllistymiseen tarvitseville nuorille. TPY vaatii, että työpajojen erilaiset valmennuspalvelut turvataan maakuntauudistuksessa jokaisella työpajalla sen hallintomuodosta riippumatta.  

Lue koko lausunto