Tulosta sivu

TPY:n vinkit hallitusneuvotteluihin

10.5.2019

Suomessa on noin 60 000 syrjäytynyttä nuorta. Etsivä nuorisotyö ja työpajat tavoittavat heistä noin puolet. Haluamme tarjota vinkkejä päättäjille siitä, miten syrjäytyneitä nuoria voisi tukea vielä paremmin tulevaisuudessa.

Työpajatoiminta ja etsivä nuorisotyö ovat osa nuorisotakuun toteuttamiseen liittyviä palveluita. Työpajatoiminnalla ja etsivällä nuorisotyöllä on hyvä valtakunnallinen kattavuus ja alueellinen saatavuus. Työpajatoiminta ja etsivä nuorisotyö tulee säilyttää lähipalveluina.


Työpajatoiminta


Työpajatoiminnalla tuetaan arjenhallintataitoja ja sosiaalista vahvistumista sekä edistetään koulutukseen ja työelämään sijoittumista. Heikossa työmarkkinatilanteessa olevien nuorten ja aikuisten osaamistasoa on mahdollista nostaa työpajatoiminnan avulla. Työpajatoiminta tukee kouluttautumista: vahvistaa opintoihin kiinnittymistä, ehkäisee niiden keskeyttämistä ja vähentää koulupudokkuutta.


1. Työpajatoiminnan valtionrahoitus vahvistetaan vastaamaan muuttuvaa toimintaympäristöä
2. Työpajatoimijoiden ja koulutuksen järjestäjien yhteistyön alueellista kehittämistä syvennetään ja tuetaan valtakunnallisella kehittämistoiminnalla
3. Varataan rahoitus työpajatoiminnan selvitykseen ja sen pohjalta tehtävään kehittämisohjelmaan, jonka tavoitteena on yhteensovittaa eri hallinnonalojen sääntelyä, toimenpiteitä ja rahoitusta sekä nuorten että aikuisten palveluissa


Etsivä nuorisotyö

Etsivä nuorisotyö tukee nuorta hänen omissa tavoitteissaan. Etsivässä nuorisotyössä tärkeintä on synnyttää nuoressa motivaatiota ja auttaa nuorta asettamaan tavoitteita. Aito kohtaaminen mahdollistuu, kun yhdellä etsivällä on kohtuullinen määrä ohjattavia nuoria, eikä työmuoto kavennu pelkäksi palveluohjaukseksi tai muiden järjestelmien puutteiden korjaamiseksi. Etsivän nuoristyön tulee pysyä lähellä nuoren elinpiiriä ja siinä tulee näkyä nuorisotyöllinen osaaminen.


1. Etsivän nuorisotyön valtionrahoitus vahvistetaan vastaamaan muuttuvaa toimintaympäristöä
2. Määriteellään laatukriteerit etsivälle nuorisotyölle
3. Etsivän nettityön mahdollisuutta vahvistetaan perinteisen toiminnan rinnalla
4. Etsivän nuorisotyön tuottamaa tietoa hyödynnetään nuorten elinolojen parantamisessa

Lisätietoa työpajoja ja etsivää nuorisotyötä koskevista hallitusohjelmatavoitteista

Lisätietoja:

Herttaliisa Tuure, toiminnanjohtaja, Valtakunnallinen työpajayhdistys ry, 010 279 2724, herttaliisa.tuure@tpy.fi

Reetta Pietikäinen, vaikuttamistyön asiantuntija, Valtakunnallinen työpajayhdistys ry, 010 279 2723, reetta.pietikainen@tpy.fi