Tulosta sivu

TPY:n vastaus selvitykseen työllisyyskokeiluista

3.3.2016

TPY vastasi Maria Kaisa Aulan selvityspyyntöön kokeilusta työttömien työllistymisen ja työllistämisen edistämiseksi sekä yrittämisen kynnyksen alentamiseksi. Vastauksessaan TPY nostaa esiin kolme keinoa edistää työllistymistä. Ensinnäkin se pitää keskeisenä työllisyyttä edistävien palveluiden tarkoituksenmukaista resursointia ja kohdentamista. Toiseksi TPY arvioi, että oppilaitosvetoisella koulutuksella ei kyetä täysimääräisesti vastaamaan ja korjaamaan työttömien työnhakijoiden osaamisvajeita, vaan myös työllisyyttä edistäviä toimenpiteitä tulee jatkossa tarkastella vahvemmin myös osaamisen kertymisen näkökulmasta. Kolmanneksi TPY kiinnittää huomiota myös tarpeeseen kehittää julkisia hankintoja niin, että sosiaaliset näkökulmat toteutuvat niissä nykyistä useammin.

Lue vastaus kokonaisuudessaan täältä.