Tulosta sivu

TPY:n puheenvuoro kuntoutuksen uudistamiskomitean tilaisuudessa

9.5.2017

TPY:n puheenvuoro kuntoutuksen uudistamiskomitean yleisessä kuulemistilaisuudessa 9.5.2017

TPY tarkastelee puheenvuorossaan kuntoutuksen kokonaisuudistusta erityisesti kuntouttavan työtoiminnan ja sosiaalihuoltolain mukaisen sosiaalisen kuntoutuksen näkökulmasta. TPY korostaa laadukkaan ja pitkäkestoisen työ- ja toimintakyvyn sekä palvelutarpeen arvioinnin tärkeyttä. Kokonaisuudistuksessa on mahdollistettava joustavat siirtymät palvelusta toiseen. Asiakkaan saamien etuuksien on mahdollistettava kuntoutukseen osallistuminen ja kannustettava lisäämään osallistumista jaksamisen parantuessa. Kuntoutuspalvelut on resursoitava riittävästi, ja palvelu on voitava valita asiakkaan tarpeen, ei määrärahojen tai maksavan tahon mukaan.

Lue koko puheenvuoro täältä.