Tulosta sivu

TPY:n lausunto Sote- ja TE-alojen yhteisten palvelujen sanastosta

14.11.2019

TPY on jättänyt työ- ja elinkeinoministeriölle lausunnon sosiaali-, terveys- sekä työ- ja elinkeinoalojen yhteisten palvelujen sanastosta. Sanastossa määritellään mm. palveluja, suunnitelmia ja asiakaskohderyhmiä. Lausunnossaan TPY toteaa mm., että työkokeilun määritelmää tulee laajentaa kattamaan työllistymiseensä tukea tarvitsevat vastavalmistuneet nuoret, ja että kuntouttavan työtoiminnan ja sosiaalisen kuntoutuksen suhdetta tulee kuvata tarkemmin. TPY myös katsoo, että sosiaalisen kuntoutuksen kuvaukseen tulee lisätä sosiaalihuoltolaissa määritellyt nuorten sosiaalisen kuntoutuksen tavoitteet. Lisäksi TPY huomauttaa, että työhönvalmentaja ja työvalmentaja toteuttavat eri tehtäviä, eikä näitä kahta nimikettä tule rinnastaa toisiinsa.

Lue lausunto