Tulosta sivu

TPY:n lausunto palkkatukeen liittyvästä työllistämispalkkiosta

23.11.2018

TPY on jättänyt työ- ja elinkeinoministeriölle lausunnon julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun valtioneuvoston asetuksen väliaikaisesta muuttamisesta. Esityksen mukaan TE-toimisto voisi myöntää 4 000 euron suuruisen työllistämispalkkion elinkeinotoimintaa harjoittavalle työnantajalle, joka palkkaa työntekijän toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen palkkatukijakson jälkeen. Kyse olisi kevään 2019 kestävästä kokeilusta. Työllistämispalkkiolla on tarkoitus edistää pitkään työttömänä olleiden työllistymistä.

Lausunnossaan TPY painottaa, että työllistämispalkkio tulee myöntää kaikille yhdistystoimijoille ilman elinkeinotoiminnan harjoittamisen vaatimusta. TPY myös katsoo, että kokeilusta ja sen vaikutuksista tulee tehdä kattava seurantatutkimus, ja kokeilun tulisi olla puolen vuoden sijaan vuoden mittainen. TPY huomauttaa, ettei työllistämispalkkio ole riittävä tai osuvin keino edistää vaikeasti työllistyvien, pitkään työttömänä olleiden ja osatyökykyisten työllistymistä. Heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistämiseksi tarvitaan eri tarpeisiin vastaavaa monialaista palvelupalettia kuntouttavista palveluista työhönvalmennukseen – ja nämä palvelut tarvitsevat nykyistä vahvempaa resursointia.

Lue lausunto