Tulosta sivu

TPY:n lausunto Opetushallitukselle kasvatus- ja ohjausalan ammatti- ja erikoisammattitutkinnon perusteiden luonnoksesta

17.5.2018

TPY antoi 16.5. lausunnon Opetushallitukselle kasvatus- ja ohjausalan ammatti- ja erikoisammattitutkinnon perusteiden luonnoksesta. Lausunnossa tarkastellaan tutkinnon perusteita työpajojen asiakaskunnan tarpeisiin vastaamisen, työpajahenkilöstön osaamisen vahvistamisen ja työpajoilla toteutettavan valmennustyön näkökulmasta. TPY katsoo, että molemmat tutkinnot soveltuvat työpaja-ammattilaisten osaamisen vahvistamiseen: ammattitutkintoa voivat hyödyntää käytännön valmennustehtävissä työskentelevät, ja erikoisammattitutkinto on suunnattu suunnittelu- ja kehittämistehtävissä työskenteleville.

Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto pitää sisällään ohjauksen osaamisalan. Sen painottuminen ohjauksellisuuteen ja kasvatuksellisuuteen sekä ohjausmenetelmiin ja ohjausprosessiin tukee työpaja-ammattilaisten käytännön valmennusosaamista. TPY nostaisi osaamisalan sisällä vahvemmin esille erityisesti koulutusjärjestelmä- ja työmarkkinatietouden. Yksi ammattitutkinnon valinnaisista tutkinnon osista on etsivässä työssä toimiminen. TPY lisäisi sen ammattitaitovaatimuksiin etsivän työn arvojen ja eetoksen tuntemisen. Ammattitutkinnon valinnaisiin tutkinnon osiin TPY ehdottaa lisättäväksi osaamisen tunnistamiseen keskittyvän validointiprosessin kokonaisuuden sekä erityispedagogiikan perusteiden ja menetelmien kokonaisuuden.

Kasvatus- ja ohjausalan erikoisammattitutkinnon sisältöihin TPY nostaisi ohjaustyön tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden seurannan ja arvioinnin.

Lue lausunto