Tulosta sivu

TPY:n lausunto Opetushallitukselle kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinnon perusteen luonnoksesta

22.12.2017

Valtakunnallinen työpajayhdistys pitää uuteen kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkintoon liittyvän erikoisammattitutkinnon perusteen uudistamista ja kehittämistä tarpeellisena. Valtakunnallinen työpajayhdistys tarkastelee lausunnossaan uuden erikoisammattitutkinnon perustetta työpajojen asiakaskunnan tarpeisiin vastaamisen ja työpajoilla toteutettavan valmennustyön näkökulmasta. Lausunnossa keskitytään erityisesti työvalmennuksen osaamisalaan. Uuden erikoisammattitutkinnon perustetta peilataan nykyisestä työvalmennuksen erikoisammattitutkinnosta työpajakentällä saatuihin kokemuksiin, sillä työpajatoiminnan näkökulmasta niissä on samoja haasteita ja kehittämistarpeita. TPY on toteuttanut jäsenistölleen kyselyn erikoisammattitutkinnon perusteen uudistamisesta ja haastatellut työpajatoiminnan aluekoordinaattoreita.

Lue lausunto