Tulosta sivu

TPY:n lausunto luonnoksesta valtakunnalliseksi nuorisotyön ja -politiikan ohjelmaksi (VANUPO) vuosille 2017–2019

8.8.2017

TPY jätti 13.7. opetus- ja kulttuuriministeriölle lausunnon luonnoksesta valtakunnalliseksi nuorisotyön- ja politiikan ohjelmaksi (VANUPO) vuosille 2017–2019. Yhdistys suuntaa lausuntonsa koskemaan ohjelman yleisiä tavoitteita, hallituksen nuorisopoliittisia tavoitteita sekä niihin liittyviä toimenpiteitä, painottaen erityisesti työpajatoiminnan tavoitteiden näkökulmasta keskeistä nuorten työllistymistä koskevaa kokonaisuutta. Tämän lisäksi TPY ottaa lausunnossaan kantaa ohjelman luonnostelemaan nuorisoalan osaamiskeskusrakenteeseen ja osaamiskeskuksille kaavailtuihin tehtäviin.

Lue lausunto pdf-muodossa. Varsinainen lausunto on jätetty lausuntopalvelu.fi-palvelussa.