Tulosta sivu

TPY:n lausunto kuntouttavasta työtoiminnasta

14.12.2018

TPY on jättänyt sosiaali- ja terveysministeriölle lausunnon kuntouttavasta työtoiminnasta. Esityksessä kuntouttava työtoiminta määritellään kunnan järjestämisvastuulle kuuluvaksi palveluksi. Esityksen mukaan kuntouttavaan työtoimintaan tulee sisältyä henkilön tarvitsema tuki ja ohjaus. Kuntouttavaa työtoimintaa ei saisi hankkia yritykseltä, mutta siihen liittyvä tuki ja ohjaus voitaisiin. Lausunnossaan TPY huomauttaa, että esityksessä tulee käsitellä sen suhdetta vireillä oleviin uudistuksiin: maakunta- ja sote-uudistuksen myötä kuntouttavan työtoiminnan järjestämisvastuu siirtyy maakuntiin. TPY pitää tarkoituksenmukaisena, että kunnalliset työpajat pystyvät tuottamaan kuntouttavaa työtoimintaa esityksen mukaisesti sekä nykytilanteessa että yhteiskunnallisten uudistusten mahdollisesti astuttua voimaan. TPY pitää tärkeänä lain korostusta tuesta ja ohjauksesta. TPY nostaa esille, että työpajoilla toteutettavaan kuntouttavaan työtoimintaan on aina kuulunut olennaisena osana valmentautujille tarjottava kokonaisvaltainen tuki ja yksilöllinen ohjaus.

Lue lausunto