Tulosta sivu

TPY:n lausunto julkisen talouden suunnitelmasta sivistysvaliokunnalle

14.11.2019

TPY jätti lausunnon valtioneuvoston selonteosta julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2020–2023 eduskunnan sivistysvaliokunnalle. Lausunnossaan TPY katsoo, että nuoret näkyvät hallitusohjelmassa kiitettävästi, ja hallitusohjelma lupaa hyvää työpajatoiminnalle ja etsivälle nuorisotyölle. Olennaista on tukea vaikeassa työmarkkina-asemassa olevien, nuorten ja pitkäaikaistyöttömien sekä osatyökykyisten työllistymistä avoimille työmarkkinoille. Hallitusohjelman toteutuminen rahoituksen näkökulmasta nojautuu kuitenkin vahvasti työllisyysasteen nousuun. Hallituskauden loppuun mennessä. Ilman työllisyysasteen positiivista kehitystä on vaarana, että osa hallitusohjelman hyvistä kirjauksista jää toteutumatta. TPY painottaa, etteivät mahdolliset ensimmäiset menovähennykset voi kohdistua ainakaan työllisyysasteen nostoon suunnatuista resursseista. TPY myös korostaa, että suunnitelma Veikkauksen edunsaajien määrärahojen pienenemisen kompensaation toteuttamiseksi tulee laatia pikaisesti.

Lue lausunto