Tulosta sivu

TPY:n lausunto EU:n uudesta nuorisostrategiasta

24.9.2018

TPY jätti OKM:lle lausunnon koskien EU:n uutta nuorisostrategiaa nuorten osallistamisen, yhdistämisen ja vaikutusmahdollisuuksien teemoista. Strategia perustuu Euroopan komission tiedonantoon.

Lausunnossaan TPY peräänkuuluttaa esitettyä konkreettisempaa, laaja-alaista nuorisostrategiaa. Strategian tulisi lähteä nuoria voimavaraistavasta lähtökohdasta ja tarttua eurooppalaisten nuorten elämää ja arkea aidosti haastaviin kysymyksiin. Strategian tulisi kokonaisuudessaan nostaa paremmin esiin nuorisotyötä sekä määritellä selvempiä tavoitteita monialaiseen yhteistyöhön. TPY katsoo, että valmisteilla oleva strategia tulisi sitoa vahvemmin voimassa olevan, ja huomattavasti esitystä konkreettisemman, strategian varaan, ja tarkastella sen keskeisiä kysymyksiä edelleen. TPY painottaa, että osallisuutta tulisi lähestyä dynaamisena prosessina, jonka koostuu nuorten osallisuuden kokemuksista, osallistumisesta sekä sosiaalisen, kulttuurisen ja poliittisen liittymisen mahdollisuuksista.

Lue lausunto