Tulosta sivu

TPY:n lausunto ammatillisen koulutuksen reformista eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle

31.5.2017

TPY oli 30.5. eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan kuultavana hallituksen esityksestä laiksi ammatillisesta koulutuksesta ja eräistä siihen liittyvistä laeista. Pyydetyn mukaisesti TPY keskittyy lausunnossaan työpaikalla järjestettävään koulutukseen. TPY arvioi myös esitystä koulutuksen järjestäjien ja työpajojen välisen yhteistyön kannalta. Esityksessä lisätään työpaikoilla tapahtuvaa oppimista, ja TPY:n mielestä on hyvä, että tutkinnon suorittaminen työvaltaisesti vahvistuu. Työpaikalla järjestettävän koulutuksen valmennusta ja ohjausta tulee kuitenkin kehittää ja resursoida siihen nykyistä enemmän. TPY myös epäilee, että yritykset ja julkishallinto pystyisivät ottamaan vastaan kaikki opiskelijat, jotka työpaikoille olisivat tulossa opintojaan suorittamaan. Työnantajilla ei ole riittäviä resursseja perehdyttämiseen, ohjaukseen ja arviointiin, ja työpaikoista tulee olemaan pulaa. Kun TE-palvelut lisäksi keskittävät palkkatukipaikkoja yrityksiin, on yhtälö haasteellinen. Esityksessä vahvistetaan koulutuksen järjestäjien ja työpajojen yhteistyötä.

TPY tuo esille, että työpajat voivat tarjota mm. tuettua oppisopimuskoulutusta ja tuettua koulutussopimukseen perustuvaa koulutusta sekä erilaisia keskeyttämisvaarassa oleville suunnattuja tukijaksoja. TPY myös peräänkuuluttaa, että koulutuksen järjestäjien ja työpajojen yhteistyössä toteuttamien valmennusjaksojen tulee olla sopimuksellisia ja ne tulee korvata työpajoille ns. raha seuraa opiskelijaa -periaatteella.

Lue lausunto