Tulosta sivu

TPY:n lausunto aktiivimallin kumoamisesta

9.9.2019

TPY jätti sosiaali- ja terveysministeriölle lausunnon aktiivimallin leikkureiden ja velvoitteiden kumoamisesta.

  • TPY painottaa, ettei aktiivimalli ei ole vaikuttava keino lisätä työllisyyttä. Sanktioiva malli on koettu epäoikeudenmukaisena ja työttömiä syyllistävänä, ja se on murentanut luottamusta yhteiskuntaa kohtaan. Tämä voi puolestaan syventää syrjäytymistä.
  • TPY kannattaa aktiivimallin leikkureiden ja velvoitteiden kumoamista. Tarvitaan työllisyyttä aidosti edistävien ratkaisujen, kuten yksilöllistä tukea ja ohjausta sisältävien valmennus-, kuntoutus- ja työllistämispalveluiden sekä TE-palveluiden vahvistamista ja lisäämistä.

Lue lausunto