Tulosta sivu

TPY:n hallitusohjelmatavoitteet : Työpajatoiminta ja etsivä nuorisotyö tukevat peruspalveluita ja tavoittavat niitä, jotka putoavat muista palveluista

6.11.2018

Tiedote 6.11.2018

Työpajatoiminta ja etsivä nuorisotyö tukevat peruspalveluita ja tavoittavat niitä, jotka putoavat muista palveluista

Työpajatoiminnan turvaaminen muuttuvissa rakenteissa ja toiminnan kytkeminen osaksi yksilöllisiä koulutuspolkuja sekä nuorten työpajojen ja etsivän nuorisotyön resurssien vahvistaminen ovat keskiössä Valtakunnallisen työpajayhdistyksen työpajoja ja etsivää nuorisotyötä koskevissa hallitusohjelmatavoitteissa.

− Tuleva hallituskausi on työpajojen kannalta kriittinen. Sote-, maakunta- ja kasvupalvelu-uudistusten toimeenpano ajoittuu tulevalle hallituskaudelle. Työpajatoiminnan valtakunnallinen kattavuus ja alueellinen saavutettavuus tulee turvata käynnissä olevissa uudistuksissa, sanoo Valtakunnallisen työpajayhdistyksen (TPY) toiminnanjohtaja Mari Ahonen-Walker.

TPY esittää konkreettisia toimia tulevalle hallituskaudelle. − Työpajatoiminnan turvaamiseksi käynnissä olevissa yhteiskunnallisissa uudistuksissa tulee laatia selvitys ja toteuttaa kehittämisohjelma, jossa yhteensovitetaan eri hallinnonalojen sääntelyä, toimenpiteitä ja rahoitusta sekä nuorten että aikuisten palveluissa, avaa Ahonen-Walker.

Heikossa työmarkkinatilanteessa olevien nuorten ja aikuisten osaamistasoa on mahdollistaa nostaa työpajatoiminnan avulla. Työpajatoiminnassa hankitun osaamisen näkyväksi tekemistä varten tulee työpajojen ja koulutuksen järjestäjien yhteistyötä syventää alueellisesti ja valtakunnallisilla kehittämistoimilla.

Työpajatoiminta ja etsivä nuorisotyö ovat todennetusti vaikuttavia keinoja toteuttaa nuorisotakuuta. Yli 90 % kokee hyötyvänsä palveluista. Vuonna 2017 yli 80 % työpajoilla olleista nuorista sijoittui myönteisesti työpajajakson jälkeen. Palveluiden valtionrahoitusta tulee vahvistaa vastaamaan muuttuvaa toimintaympäristöä. Lisäksi nuorisotakuun toteuttamiseen tulee varata riittävät resurssit.

Tutustu Valtakunnallisen työpajayhdistyksen hallitusohjelmatavoitteisiin.

Lisätietoja:

Mari Ahonen-Walker, toiminnanjohtaja, Valtakunnallinen työpajayhdistys ry, p 010 279 2724

Anna Kapanen, viestintäpäällikkö, Valtakunnallinen työpajayhdistys ry, p 010 279 2727