Tulosta sivu

Tiedote: Työpajojen ja koulutuksen järjestäjien yhteistyö tiivistyy

5.11.2019

Ammatillisen koulutuksen lainsäädännön uudistus ja tuleva oppivelvollisuuden laajentaminen tuovat työpajoille mahdollisuuksia olla entistä vahvemmin osana ammattiin oppimisen polkua sekä toimia opiskelijan tukena ja koulutuksen järjestäjän kumppanina.

Opintojen suorittaminen työpajalla on tulevaisuudessa mahdollista yhä useammalle

Työpajatoimintaan osallistuu vuosittain yli 27 000 valmentautujaa. Työpajat tarjoavat osaamista kerryttäviä valmennuspolkuja ja yksilöllistä tukea sellaisille nuorille ja aikuisille, jotka ehkä muuten jäisivät kokonaan sivuun koulutuksesta. Yli puolet työpajatoimintaan osallistuvista nuorista on pelkän peruskoulututkinnon varassa. Valmennusjaksojen aikana valmentautujille kertyy monipuolista osaamista. 

– Jokainen Suomessa toimiva työpaja voi toimia ammatillisen toisen asteen oppimisympäristönä. Ammatillinen osaaminen kertyy työpajalla työtä tekemällä, se voidaan osoittaa näytössä ja saada tunnustetuksi virallisessa tutkintojärjestelmässäsanoo Valtakunnallisen työpajayhdistyksen Työpajatoiminnan opinnollistaminen -hankkeen projektipäällikkö Sinikka Maskonen.

Valtakunnallisella kehittämistyöllä tukea työpajojen ja koulutuksen järjestäjien yhteistyöhön

Valtakunnallisessa työpajayhdistyksessä on toteutettu vuosina 2018–2019 opetus- ja kulttuuriministeriön tuella Työpajatoiminnan opinnollistaminen -hanketta, jossa on lisätty työpajojen ja koulutuksen järjestäjien välistä yhteistyötä sekä vahvistettu työpajojen osaamista yksilöllisinä oppimispolkuina. Hankkeen päättyessä yli 60 % Suomen työpajoista on tunnistanut oppimisympäristönsä, ja lisäksi monet ovat avanneet ovensa myös näyttöjen suorittamiselle. Hankkeen myötä syntyi yhdeksän työpajojen ja koulutuksen järjestäjien alueellista yhteistyöverkostoa, jotka kattavat Manner-Suomen kaikki maakunnat.

Opinnollistamista on työpajakentällä toteutettu noin 15 vuotta, ja kokeneemmat työpajat ovat siinä jo pitkällä. Hankkeen tuella myös kehittämisresursseiltaan pienimmät työpajat pääsivät alkuun opinnollistamisessa ja 45 oppimisympäristöä saatiin tunnistettua.

Työpajatoiminnassa opinnollistamisella tarkoitetaan työpajan oppimisympäristön ja valmentautujalle kertyvän osaamisen tunnistamista. Osaamista voidaan osoittaa myös näytöin. Tunnistamisprosessissa työpajan työtehtäviä ja valmentautujan osaamista verrataan ammatillisten tutkintojen perusteisiin ja tehdään näkyväksi dokumenteilla. Oman osaaminen näkyväksi saaminen vahvistaa itseluottamusta ja innostaa oppimaan lisää sekä edistää koulutukseen ja työelämään kiinnittymistä ja tukee opintojen läpäisyä.

–  Työpajoilla voitaisiin suorittaa noin 5000 tutkinnon osaa vuodessa. Käytännössä se tarkoittaisi valmentautujien määrään suhteutettuna, että noin joka viides työpajan valmentautuja osoittaisi osaamisensa yhdestä tutkinnon osasta, arvioi Maskonen.

– Meiltä ammatillisesta koulutuksesta työpajalle ja työpajalta amikseen siirtyy vuosittain useita nuoria. Tässä vastavuoroisessa virrassa Valtakunnallinen työpajayhdistys on kehittänyt työpajojen osaamisen tunnistamisen prosesseja. Meitä auttaa, kun saamme tarkoin kuvatut valmennusmenetelmät, eritellyt työtehtävät ja yksilöllisen osaamisen kehittymisen dokumentoituna oppilaitokseen. Se auttaa meitä, kun nuori hakee opiskelemaan ja se auttaa nuorta löytämään oma tulevaisuuden suuntansa, sanoo Annemari Kallio, Ammattiopisto Lappian Työpajat ja kansanopistot osaksi ammatillista oppimisympäristöä -hankkeen (ESR) projektipäällikkö.

Synergiaseminaari kokoaa työpajat ja koulutuksen järjestäjät Tampereelle 6.–7.11.

Työpajojen ja koulutuksen järjestäjien yhteistyön parhaimmat käytännöt ovat esillä Tampereella 6.–7.11. järjestettävässä Synergiaseminaarissa. Seminaarissa julkaistaan Osaaminen näkyväksi – Käsikirja työpajatoiminnan opinnollistajille. Synergiaseminaari kokoaa lähes 150 työpajojen ja koulutuksen järjestäjien yhteistyöstä kiinnostunutta Holiday Club Tampereen kylpylään Lapinniemeen.

– Haluamme olla aktiivisesti mukana yhdessä koulutuksen järjestäjien kanssa kehittämässä Suomeen monimuotoisia ja joustavia koulutuspolkuja, sanoo Valtakunnallisen työpajayhdistyksen toiminnanjohtaja Herttaliisa Tuure

Tutustu 6.–7.11. järjestettävän Synergiaseminaarin ohjelmaan: https://www.tpy.fi/koulutus/tapahtumat/synergiaseminaari/synergiaseminaari-2019/ohjelma/

Lisätietoja:

toiminnanjohtaja Herttaliisa Tuure, Valtakunnallinen työpajayhdistys ry, 010 279 2724
projektipäällikkö Sinikka Maskonen, Valtakunnallinen työpajayhdistys ry, 010 279 2734

Tiedote on julkaistu ePressi-tiedotejakelussa