Tulosta sivu

Tarjouskilpailu työllistymistä edistävästä ammatillisesta kuntoutuksesta vuosina 2017–2020

8.3.2016

Kansaneläkelaitos järjestää Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain mukaisesti ammatillisena koulutuksena työllistymistä edistävää ammatillista kuntoutusta. Työllistymistä edistävän ammatillisen kuntoutuksen tavoitteena on tukea yksilöllisesti kuntoutujan pääsya koko- tai osa-aikaiseen palkkatyöhön avoimille työmarkkinoille ulkopuoliseen työpaikkaan. 1.1.2017 voimaan tulevan uuden standardin mukaisesta työllistymistä edistävästä ammatillisesta kuntoutuksesta on käynnissä tarjouskilpailu 19.4.2016 klo 16:00 saakka. Lisätiedot ja tarjouskilpailun materiaali löytyvät täältä.