Tulosta sivu

SOSTE ehdottaa työllisyyspalvelujen kokonaisuudistusta

22.3.2016

SOSTE esittää järjestöjen palkkatukimäärärahojen lisäämistä. Työllisyysmäärärahoja tulisi kasvattaa kokonaisuudessaan 100 miljoonalla eurolla. Tämä on ensiapua nykyiseen vaikeaan pitkäaikaistyöttömyyden tilanteeseen. Määrärahalla voidaan työllistää palkkatuella yli 16 000 henkilöä vuodeksi. Näin palkkatukea riittäisi koko vuodelle eivätkä tukirahat loppuisi kesken vuoden kuten viime vuosina on käynyt.

”Suomi kärsii jo viidettä vuotta matalasuhdanteesta ja pitkäaikaistyöttömyys on jälleen kääntynyt kasvuun. Vuoden 2016 helmikuussa pitkäaikaistyöttömiä oli jo 122 000, mikä on noin 60 000 enemmän kuin vuonna 2011. Tässä tilanteessa järjestöjen työllistämistoimintaa tarvitaan entistä enemmän. Järjestöt ovat valmiita tarjoamaan osatyökykyisille ja pitkäaikaistyöttömille vuosittain 10 000 palkkatuettua työpaikkaa enemmän kuin nyt.” SOSTEn pääekonomisti Jussi Ahokas korostaa.

Suomi tarvitsee työllisyyspalveluiden kokonaisuudistuksen, jossa toimivien alueellisten ja monialaisten työllistämismallien pohjalta luodaan kansallinen työllistämismalli. Mallin vaikuttavuutta arvioidaan sekä avoimille työmarkkinoille työllistymisen että työttömien työ- ja toimintakyvyn kehittymisen mittareilla. Tämä on ainoa keino saada eri työllistymistä edistävät palvelut ja tuet toimimaan tehokkaasti työttömien ja osatyökykyisten parhaaksi.

SOSTE, TPY ja TVY ilmaisevat välityömarkkinatoimijoiden ja järjestöjen yhteisen huolen niukkenevista työllisyysmäärärahoista ja vaikeasta pitkäaikaistyöttömyystilanteesta. Järjestöt vaativat toimenpiteitä tilanteen parantamiseksi. Helmikuussa julkaistu järjestöjen yhteinen kannanotto aiheesta on luettavissa täältä.