Tulosta sivu

Selvityshenkilöt selvittämään sivistys- ja sote-palveluiden yhdyspintoja

22.6.2017

Neljä selvityshenkilöä kartoittaa sivistys- ja sote-palveluiden yhdyspintoja sekä verkostojohtamisen malleja, joilla varmistetaan palvelujen toimivuus lasten ja perheiden kannalta parhaalla mahdollisella tavalla vuoden 2019 alusta lähtien. Tällöin sote-palvelut siirtyvät maakunnan vastuulle, mutta sivistys- ja opetustoimi sekä varhaiskasvatuksen ja koulutuksen järjestäminen jäävät kuntiin. Yhdyspintoja ovat sellaiset toiminnat ja tehtäväkokonaisuudet, jotka kuuluvat kunnan tai maakunnan järjestämisvastuulle, mutta joiden asukas- ja asiakaslähtöinen toteuttaminen edellyttää yhteisiä tavoitteita ja yhteistyötä. Selvityshenkilöt kartoittavat sote- ja maakuntauudistuksen myötä syntyvät yhdyspinnat sekä tekevät ehdotuksia siitä, millaisella ohjauksella ja tuella lapsi-, nuori- ja perhelähtöisyys palveluissa varmistetaan. Tavoitteena on turvata oikea-aikainen ja tarpeenmukainen tuki lapsen, nuoren ja perheen erilaisiin tarpeisiin. Selvityshenkilöt kokoavat myös tietoa erilaisista toimivista verkostoivan ja yhteensovittavan johtamisen malleista lapsi-, nuoriso- ja perhepalveluissa.

Selvityshenkilöiden on tarkoitus antaa työstään väliraportti syyskuun 2017 loppuun mennessä ja lopullinen raportti 31.12.2017 mennessä.

Lue lisää