Tulosta sivu

Raportti ehdottaa muutoksia vaikeimmin työllistyvien työvoimapalveluihin

22.1.2016

Vaikeimmin työllistyvien työvoimapalveluita tulee kehittää ja niiden järjestämisvastuuta selkeyttää. Palvelujen järjestämisvastuun siirtoa valtiolta kunnille voitaisiin kokeilla muutamilla alueilla. Näin ehdottaa asiaa selvittänyt valmisteluryhmä, joka luovutti raporttinsa oikeus- ja työministeri Jari Lindströmin vetämälle hankkeen johtoryhmälle 18.1.2016.

Valmisteluryhmän mukaan kokeilu tarjoaisi mahdollisuuden arvioida järjestämisvastuun siirron vaikutuksia. Kokeilun vaikutusten perusteella voitaisiin arvioida sitä, tulisiko vaikeimmin työllistyvien työvoimapalvelujen järjestämisvastuu siirtää kunnille koko Suomessa. Kokeilu toteutettaisiin 4–5 alueella, jotka muodostuisivat yhteensä enintään 30 erikokoisesta eri puolilla maata sijaitsevasta kunnasta. Kokeilu ajoittuisi vuosille 2017–2019. Kokeilualueet järjestäisivät kaikki vaikeimmin työllistyvien työvoima- ja yrityspalvelut ja hoitaisivat työttömyysturvaan liittyvät tehtävät.

Kokeilulla vastattaisiin nykyistä paremmin vaikeimmin työllistyvien palvelutarpeisiin. Kokeilu tarjoaisi kunnille mahdollisuuden kehittää palveluja ja yksinkertaistaa palvelujärjestelmää. Tällä hetkellä osa kunnista kokee valtion ja kuntien työnjaon työllistymisen edistämisessä epäselväksi. Nykyisin valtio järjestää työvoima- ja yrityspalvelut ja kunnat työllistymistä tukevat sosiaali- ja terveyspalvelut, minkä lisäksi kunnat tuottavat omaehtoisesti työllisyyspalveluja.

Työ- ja elinkeinoministeriön lisäksi valmistelussa oli mukana sosiaali- ja terveysministeriön, valtiovarainministeriön, Suomen Kuntaliiton sekä kuntien ja TE-toimistojen edustajia. Selvitys liittyy hallituksen kärkihankkeeseen työvoimahallinnon uudistamisesta.

Selvitys on luettavissa täältä.