Tulosta sivu

Palvelupolku työpajalla - haasteita ja ratkaisuehdotuksia

13.12.2019

Näkemyksiä työpajan palvelupolun kehittämisestä

TPY on laatinut työministerin pyynnöstä materiaalin työpajan palvelupolkuun liittyvistä haasteista ja ratkaisuehdotuksista. TPY pitää keskeisenä palvelupolun kokonaiskoordinaation vahvistamista. TPY myös esittää, että TE-hallinnon palveluvalikoimaan lisätään toimenpide, tuettu työkokeilu, joka sisältää kokonaisvaltaista valmennuksellista tukea työelämätaitojen sekä opiskelu- ja työelämävalmiuksien vahvistamiseksi ja osaamisen kasvattamiseksi. TPY nostaa myös esille, että TE-toimistojen mahdollisuuksia tuetun työllistämisen ja työhönvalmennuksen palvelujen hankintaan tulee lisätä. Lisäksi tarvitaan valtakunnallisia kehittämisresursseja työpajatoiminnan opinnollistamiseen. Olennaista on vahvistaa TE-hallinnon palvelutarvearviointiin liittyvää osaamista sekä moniammatillisesti toteutettua toiminnallista työ- ja toimintakyvyn arviointia, jotta asiakkaat ohjautuvat heidän tarpeisiinsa vastaaviin palveluihin. Työ- ja elinkeinoministeriön lisäksi materiaali toimitetaan myös muihin ministeriöihin ja sitä hyödynnetään TPY:n vaikuttamistyössä.

Tutustu materiaaliin