Tulosta sivu

Pajakierroksella Vaasassa

5.2.2016

TPY:n viestintäpäällikkö Anna Kapanen, Pohjanmaan työpajaverkoston koordinaattori Elias Mänttäri ja Länsi-ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston nuorisotoimen ylitarkastaja Annika Kattilakoski vierailivat Vaasan työpajoilla tammikuun puolessa välissä. Pajatoimintaan tutustumisen ohella kuultiin työpajojen kuulumisia ja keskusteltiin ajankohtaisista asioista toiminnassa. Niin kuntien kuin valtion säästöpaineet asettavat toiminnalle haasteita myös Vaasassa kuten muuallakin Suomessa. Työtä tehdään silti suurella sydämellä ja pajat haluavat panostaa siihen, että toiminnan tuottamia positiivisia asiakaskokemuksia saadaan nostettua esiin esimerkiksi kuntien päättäjille. Pohjanmaalla työpajojen välinen yhteistyö on tiivistä ja Elias Mänttärin vetämä työpajaverkosto toimii aktiivisesti. Verkoston voimin haetaan myös ratkaisuja toimintaa kohtaaviin haasteisiin esimerkiksi työpajojen esimiesten ja TE-toimiston johdon yhteisillä tapaamisilla.

Pajakierros käynnistyi Kyrönmaan työpaja Arpeetista, jossa työpajapäällikkö Sirkku Niinimäki ja muut työntekijät esittelivät toimintaa aamukahvien ääressä. Arpeeti tarjoaa perinteisten pajatoimintojen lisäksi myös postin ja matkahuollon palveluja. Arpeetin puupajalla oli parasta aikaa valmisteilla muun muassa uniikki moderni versio leikkimökistä, Karkki.

Vaasan keskustassa sijaitsevan ruotsinkielisen Resurscentret Föregångarnan toimintaa esittelivät toiminnanjohtaja Daniel Åkermarck ja ruotsinkielisten ja kaksikielisten työpajojen ULA-verkoston vetäjä Rainer Lytz. Föregångarnan hallinnoija on Folkhälsan Utbildning Ab, kuten myös Helsingissä toimivan SVEPSin. Föregångarna tarjoaa erilaisia valmennuspalveluja, kuten lyhytkestoista uravalmennusta ja työnetsintää. Työpajalla on tiivistä yhteistyötä oppilaitosten kanssa ja sen myötä on mahdollista suorittaa opintoja työpajalla. Lisäksi työpajalla työskentelee etsivän nuorisotyöntekijöitä. Föregångarnassa ja kierroksen kolmannessa kohteessa, Jupiter-säätiöllä, on huomattu kuntouttavan työtoiminnan osuuden nousu valmennuspalveluissa. Suuntaus on valtakunnallinen, kun mahdollisuudet päästä muihin toimenpiteisiin, kuten työkokeiluun ja palkkatuettuun työhön, ovat heikentyneet.

Jupiter-säätiötä esittelivät toimitusjohtaja Helka Linna ja palvelupäällikkö Pirjo Kekäläinen. Jupiterin toiminta on laajaa ja asiakkaita on 600‒650 vuosittain, joista puolet on nuoria. Toimintaa organisoidaan parhaillaan uudella tavalla. Vaasan kaupunki on Jupiter-säätiön tärkein yhteistyökumppani ja heidän kanssa yhteistyötä tiivistetään koko ajan. Vaasan kaupungin lisäksi Jupiter-säätiö tekee yhteistyötä mm. TE-toimiston,  rikosseuraamuslaitoksen ja Vanhan Vaasan sairaalan (Valtion vankimielisairaala) kanssa. Jupiter on yhteistyökumppani Vaasassa 26.5. järjestettävässä Ihanko Pihalla? -työpajanuorten taide- ja kulttuuritapahtumassa.

Vierailu päättyi Vaasan Bestikseen, jota on toiminnan alusta saakka, 90-luvulta asti, vetänyt Jouni Vainio. Vainio pyöritti toimintaa alkuvuosina yksin toimien sekä valmentajana että pajan vetäjänä. Sittemmin toiminta on vakiintunut ja mukaan on saatu muita työntekijöitä ja opiskelijaharjoittelijoita.