Tulosta sivu

Ota kantaa hallituksen lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelmaan

26.1.2016

Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelman hankesuunnitelman luonnos on valmistunut. Sosiaali- ja terveysministeriö on avannut hankesuunnitelmasta kaikille avoimen keskustelun. Vastausaikaa on 5.2.2016 saakka. 

Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelma on yksi Sipilän hallituksen kärkihankkeista.

Hallitus haluaa tarjota lapsille, nuorille ja perheille nykyistä vaikuttavampia, kustannustehokkaampia ja paremmin yhteen sovitettuja palveluja, jotka vastaavat asiakkaiden tarpeisiin. Toimintakulttuuria halutaan muuttaa lapsen oikeuksia vahvistavaksi. Muutosohjelman työn lähtökohtina ovat lapsi- ja perhelähtöisyys, lapsen etu, perheiden monimuotoisuus sekä lasten nuorten ja perheiden omien voimavarojen vahvistaminen. Muutostyössä selvitetään jatkossa myös lasten ja nuorten mielipiteitä sekä hyödynnetään heidän kokemusasiantuntemustaan.

Muutosohjelmassa kuntia ja tulevia itsehallintoalueita tuetaan lisäämään ehkäiseviä palveluja sekä toimimaan asiakaslähtöisesti. Ammattilaisten koulutusta uudistetaan tukemaan lasten, nuorten ja perheiden parempaa kohtaamista.  Ammattilaisille luodaan uusia välineitä vanhemmuuden tukemiseksi.

Uusia palveluja luodaan tulevaisuuden kunnan ja itsehallintoalueen toimintaympäristöön. Muutosohjelman tuella pyritään vähentämään lasten huostaanottoja sekä laitoshoitoa ja huoltajuuskiistoja. Näiden toimien tavoitteena on lasten parempi hyvinvointi ja säästöt kustannuksissa.

Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelma on useiden ministeriöiden, kuntien ja järjestöjen yhteistyötä. Syksyn mittaan käydyn keskustelun jälkeen sosiaali- ja terveysministeriössä on laadittu luonnos hankesuunnitelmaksi . Suunnitelmassa ehdotetaan, miten mittava muutos voitaisiin toteuttaa.   

Tervetuloa mukaan suunnitelman laatimiseen. Ota kantaa suunnitelmaan ja esitä perusteltuja mielipiteitäsi!  Vastauksia hyödynnetään hankesuunnitelman jatkovalmistelussa. Lopullisen suunnitelman hyväksyvät hankkeen valmisteluryhmät sekä hallituksen hyvinvoinnin ja terveyden ministeriryhmä.

Lisätietoa ohjelmasta

Kommentoi ohjelmaa otakantaa.fi-sivustolla