Tulosta sivu

Nuorten osaamiskeskus VAHVISTAMO lisää mielenterveyden edistämisen sekä päihde- ja pelihaittatyön osaamista nuorisoalalla

12.6.2018

Vahvistamo tarjoaa mielenterveyden edistämisen sekä päihde- ja pelihaittatyön osaamista nuorisoalan työntekijöille ja innostaa osallistamaan nuoret osaksi oman hyvinvointinsa vahvistamista.

Mielenterveyden edistämisen ja päihde- ja pelihaittojen ehkäisemiseksi tehtävä työ on ennakoivaa, suunnitelmallista ja pitkäjänteistä. Mielenterveyden edistämisessä ja päihde- ja pelihaittojen ehkäisyssä toimivat käytännöt ja menetelmät ovat perustaltaan samankaltaisia. Osaamiskeskus pyrkii toiminnallaan herättämään keskustelua myös näiden alueiden yhtäläisyyksistä. Panostamalla nuorten mielenterveyden ja hyvinvoinnin vahvistamiseen ehkäistään sekä mielenterveyden ongelmia että päihde- ja pelihaittoja.  Omien vahvuuksien tunnistaminen, elämänhallinnan kokemus, arjen taidot, kokemus omasta merkityksellisyydestä ja vaikutusmahdollisuuksista sekä taidot solmia ja ylläpitää ihmissuhteita auttavat kohtaamaan vastoinkäymisiä sekä tukevat hyvinvointia ja nuoren toimijuutta.

Vahvistamo luo alueellisia verkostoja, joissa nuorisotyön ammattilaisten asiantuntijuutta jaetaan ja vahvistetaan. Verkostojen kautta Vahvistamo pyrkii havainnoimaan alueiden erityistarpeita, tuomaan tahoja lähemmäs toisiaan sekä räätälöimään koulutuksia kunkin alueen tarpeisiin.

Vahvistamo tarjoaa koulutusta ja yhteistyöverkostoja nuorten kanssa työskenteleville, etsiville nuorisotyöntekijöille ja nuorten työpajoilla työskenteleville. Osaamiskeskus tekee yhteistyötä järjestöjen, kuntien, oppilaitosten sekä muiden osaamiskeskusten kanssa.

 

Vahvistamon työntekijät:

Saija Himanka, Pohjois-Suomi, verkostot ja nikotiini, p. 0504665268, saija.himanka@ehyt.fi

Nuppu Soanjärvi, Itä-Suomi, verkostot ja pelihaittatyö, p. 0505498714, nuppu.soanjarvi@ehyt.fi

Mika Piipponen, Etelä-Suomi, verkostot ja kannabis, p. 0504001463, mika.piipponen@ehyt.fi

Marika Vartiainen, Länsi-Suomi, verkostot ja alkoholi, p. 0504659894, marika.vartiainen@ehyt.fi

Elina Marjamäki, mielenterveyden edistäminen, verkostoyhteistyö, nuoren kohtaaminen kriisissä, p. 0406787295, elina.marjamaki@mielenterveysseura.fi

Katri Peräaho, mielenterveyden edistäminen, koulutukset, p. 0404801432, katri.peraaho@mielenterveysseura.fi

Bashe Ali, mielenterveyden edistäminen, kulttuuri- ja maahanmuuttajasensitiivisyys, p. 0406736769, bashe.ali@mielenterveysseura.fi

Marja Snellman-Aittola, mielenterveyden edistäminen, oppilaitosyhteistyö, marja.snellman-aittola@mielenterveysseura.fi (elokuusta alkaen)

Emilia Nikkinen, nuorten osallisuus, p. 0503040774, emilia@yeesi.fi

 

Lisätietoa Vahvistamosta:

Anniina Pesonen

päällikkö

Osaamiskeskus Vahvistamo

Lasten ja nuorten mielenterveyden edistäminen

p. 0406402405, anniina.pesonen@mielenterveysseura.fi