Tulosta sivu

Nuorisoalan valtakunnalliset osaamiskeskukset valittu

28.12.2017

Opetus- ja kulttuuriministeriö siirtyy vuoden 2018 alusta rahoittamaan ja toteuttamaan nuorisolaissa ja sitä tarkentavassa asetuksessa säädettyä valtakunnallista nuorisoalan osaamiskeskusrakennetta. Osaamiskeskukset muodostavat jatkossa aluehallintovirastojen sekä lakisääteisten valtion nuorisoneuvoston ja arviointi- ja avustustoimikunnan kanssa verkoston, joka vahvistaa toimialan osaamista ja kehittämistä ja tiedonkulkua nuorisoalan yhteisöissä.

Nuorisoalan osaamiskeskusten valtionapukelpoisuus on myönnetty 12 hakijalle kahdeksi vuodeksi. Osaamiskeskusten avustamisella kehitetään ja edistetään nuorisoalan osaamista, asiantuntijuutta ja tiedonkulkua nuorisolain mukaisesti. Nuorisoalan osaamiskeskusten toiminnalla on neljä painopistettä: 1) nuorten osallisuus 2) nuorten sosiaalinen vahvistaminen 3) verkossa tapahtuva nuorisotyö sekä nuorten tieto- ja neuvontapalvelut ja 4) nuorisotyön laadun ja menetelmien kehittäminen.

Nuorten sosiaalisen vahvistamisen kokonaisuudessa valtionapukelpoisuus myönnettiin TPY:n ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juvenian muodostaman yhteenliittymän ohella myös Espoon kaupungin hallinnoimalle yhteenliittymälle sekä Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n ja Suomen Mielenterveysseura ry:n hallinnoimalle yhteenliittymälle.

Käytännössä kelpoisuus tunnistaa TPY:n merkityksen yhtenä nuorisoalan kansallisista kehittäjistä. TPY:n työ rakenteessa ulottuu jatkossa työpajatoiminnan ohella myös etsivän nuorisotyöhön.

Lue lisää opetus- ja kulttuuriministeriön tiedotteesta