Tulosta sivu

Blogi: Miten perustelet työsi tärkeyden, jos et tiedä mitä teet?

18.10.2019

Tämä blogi on toinen osa Mitä te oikein teette? -koulutuskiertueen jälkipyykkiä. Kouluttajat Emmi Paananen ja Anu Mäkinen käyvät syksyn ajan läpi kiertueella esiinnousseita havaintoja ja ilmiöitä. Blogien tarkoitus on luoda koko ammattikunnalle yhteistä suuntaa, nostaa esiin yhteisesti ratkaistavia haasteita sekä tehdä julkiseksi ne havainnot, joita kiertueella kohdattujen lähes viidensadan ammattilaisen parissa on noussut. Blogit eivät suinkaan pysty vastaamaan lukuisiin kysymyksiin yksin. Tavoitteena on sysätä eräänlainen uusi aalto liikkeelle, joka imaisee mukaansa koko porukan. Yhdessä, alueilla sekä valtakunnallisesti, voimme rakentaa ammattialaa eteenpäin!

Mitä tarvitaan onnistumiseen? 

Mitä tarvitset onnistuaksesi etsivän nuorisotyön tekemisessä tai johtamisessa? Tarvitset perustehtävän kuvauksen! Ilman selkeää perustehtävän kuvausta olet jossain vaiheessa hukassa, se on varma.  

Koulutuskiertueella olemme havainneet, että juuri tässä on paljon puutteita etsivän nuorisotyön organisaatioissa. Suurin osa myöntää, että perustehtävää ei ole kirjattu auki tai ainakaan uudelleenarvioitu lähiaikoina. Tästä herää kysymys, mikä meitä ohjaa työssämme? Mielestämme erittäin aiheellinen ja vakava kysymys pohdittavaksi! 

Etsivän nuorisotyöntekijän sekä esimiehen arki koostuu lukuisista hetkistä, jolloin tueksi kaivattaisiin selkeä ja yksiselitteinen suunta. Kun perustehtävä on selvä, on työntekijän helppo ymmärtää mitä häneltä odotetaan, minkälaisia painopisteitä työllä on, miten itsenäistä työtä ohjata. Lisäksi perustehtävä helpottaa esimiestä johtamaan, asettamaan yhdessä työntekijöiden kanssa tavoitteita sekä arvioimaan onnistumisia, suuntaamaan resursseja sekä tukemaan työn yhteensovittamista muihin palveluihin.  

Etsivä nuorisotyö - Miksi, Mitä, Kenelle? 

Nämä kolme kysymystä tulisi kysyä jokaisessa organisaatiossa yhdessä esimiehen ja alaisten kesken. Säännöllisesti. Perustehtävän kuvaus tarvitaan, jotta työtä voidaan tehdä tavoitteellisesti, turvaten työntekijöiden työrauhan ja motivaation. Tästä ei ole varmasti kenelläkään erimielisyyttä. Edellisessä blogissa esitin kysymyksen Miksi etsivä toimii niin kuin etsivä toimii?” eikä tähän vastaaminen ole helppoa, saati tarkoituksenmukaista ilman selkeää perustehtävää. On siis todella syytä pysähtyä! 

Etsivä nuorisotyö on lisäksi tilanteessa, jossa työntekijöiden vaihtuvuus on suurta. Kentällä on paljon vasta-alkajia ja monet heistä tekevät työtään hyvin itsenäisesti, ellei jopa yksin. Meidän jokaisen on ajoittain pysähdyttävä perustehtävämme äärelle, erityisesti perehtyjän. Uusien työntekijöiden aloittaessa ilman selkeää perustehtävän kuvausta, ollaan tilanteessa, jossa jokainen joutuu itse määrittämään omansa. Joskus siinä onnistutaan, toisinaan taas jäädään epätietoiseksi työn tarkoituksesta. Tämä on eittämättä kuormittavaa työntekijälle, sekä myös perehdytyksestä vastaavalle esimiehelle. Lisäksi tämä on palvelun laadun ja työmuodon yhtenäisyyden kannalta ongelmallista. Ilman perustehtävää työ määräytyy uuden, ja miksi ei kokeneemmankin työntekijän kohdalla aina uudelleen, eikä työmuotoa ole tällöin helppo vakiinnuttaa. 

Kukin organisaatio määrittelee oman perustehtävänsä, näin ollen se vastaa juuri sen hetkistä tilannetta sekä paikallisia tarpeita. Lisäksi alueelliset ja valtakunnalliset etsivän nuorisotyön verkostot tukevat työn tekemistä, jakaen samat arvot ja periaatteet työn taustalla. Ei ole tarkoituksen mukaista rakentaa yhtä ja ainoaa valtakunnallista perustehtävän määrittelyä, mutta keskustelua on tarpeen käydä. Teemmehän kaikki samaa työtä, tarjoten nuorille saman palvelun aina Hangosta Utsjoelle ja Luhangasta Helsinkiin.  

Tuumasta toimeen! 

Yksi selkeä lause riittää perustehtäväksi. Tuon lauseen takana tulee olla kuitenkin yhdessä ja perusteellisesti käytyjä keskusteluja. Tämän maagisen lauseen olemassaolo auttaa etsivää ratkomaan arjen haasteita, keskittymään olennaiseen ja löytämään vaihteleviin ohjausprosesseihin punaisen langan. Perustehtävä on ikään kuin majakan valo pimeässä meressä. Parhaimmillaan perustehtävän kuvaus riittää vastaamaan kysyjälle kysymykseen Mitä te oikein teette? 

Lohdullista on, että perustehtävän määrittämiseen on olemassa hyvin yksinkertainen työkalu. Työkalun käyttö vaatii avointa mieltä, yhteisen kiireettömän hetken ja paljon kahvia. Tehtävässä vastataan ensin perusteellisesti kysymyksiin miksi, mitä, kenelle? Tämän jälkeen perustehtävän kiteyttäminen yhdeksi lauseeksi onnistuu varmasti. Ja olkaakin tarkkana, että ette oikaise. Kysymysten herättämä keskustelu on se kaikkein tärkein osa tätä prosessia. Erityisen tärkeää on vastata arvokysymykseen miksi?

 

Tehtävään voi hakea inspiraatiota satojen kollegojen mielipiteistä, mikä on etsivän nuorisotyön tärkein tehtävä ja mitkä ovat tärkeimmät periaatteemme. Olemme onnistuneet keräämään koko joukon mielipiteitä koulutuskiertueen aikana, iloksemme ne ovat koulutuksesta toiseen hyvin saman suuntaisia. Tässä olkaa hyvät! 

Etsivän nuorisotyön tärkein tehtävä on… 

…tukea nuorta hänen omissa tavoitteissaan 68% 

…saattaa nuori tarvitsemiensa palveluiden piiriin 23% 

…antaa aikaa 9% 

…saattaa nuori koulutukseen tai työelämään 0% 

Tärkeimmät periaatteemme TOP 3: 

  • Nuorelle: Vapaaehtoisuus ja itsemääräämisoikeus, nuoren puolella oleminen, rinnalla kulkeminen 
  • Esimiehelle: Nuorilähtöisyys, monialainen yhteistyö, kokonaisvaltaisuus 
  • Sidosryhmälle: Monialainen yhteistyö, nuoren puolella oleminen, nuorilähtöisyys 
  • Työhön perehtyvälle: Oma persoona ja arvomaailma, vapaaehtoisuus ja itsemääräämisoikeus, nuorilähtöisyys 
Perustehtävä auttaa teitä mm. näissä tilanteissa: 

Uusiin tehtäviin perehtyessä, nuoren tarpeisiin vastatessa, oman tontin löytymiseen verkostoissa, oman roolin löytymiseen nuoren rinnalla tai työyhteisössä, työn rajaamiseen, oman työn fokusointiin kiireessä, motivaatiohaasteiden kohdatessa, riittämättömyyden tunteen vallatessa, erimielisyyksien syntyessä, kommunikaatiohaasteissa, oman ammatti-identiteetin löytymisessä, työn näkyväksi tekemisessä, uupuessa, kun täytyy jarruttaa, tulosten näkyväksi tekemisessä, onnistumisten tunnistamisessa, työn menetelmien valinnassa, resurssien suuntaamisessa, osaamisen lisäämisessä, rekrytoinnin onnistumisessa, työn markkinoinnissa nuorille, oikeiden toimintaympäristöjen valinnassa, tarpeellisten verkostojen löytymisessä, itsenäisissä päätöksissä, yksin työskennellessä ilman tiimiä, uuden työntekijän perehdyttämisessä, vaikuttamistyössä, kehittämistyössä, työhyvinvoinnin turvaamisessa, asiantuntijana toimiessa. 

 

Kotitehtäviä etsivän nuorisotyön toimijoille: 

  1. Laatikaa työyhteisössänne etsivän nuorisotyön perustehtävä.  
  2. Valmis perustehtävä ansaitsee paikan työhuoneiden seinällä, kehystäkää se! 
  3. Osallistukaa yhteiseen etsivän nuorisotyön tarinan rakentamiseen! Lataa organisaationne valmis perustehtävä anonyymina tähän linkkiin. Etsivän nuorisotyön osaamiskeskus käyttää kuvauksia työn kehittämiseen, viestintään ja näkyväksi tekemiseen. Kiitos! 

 

Teksti:
Emmi Paananen
Etsivän nuorisotyön osaamiskeskus