Tulosta sivu

Miltä etsivä nuorisotyö näyttää lukujen valossa?

5.11.2018

Etsivää nuorisotyötä tehdään valtionavustuksella lähes jokaisessa Suomen kunnassa. Voidaankin sanoa, ettei nuoren tuen saanti ole kiinni siitä, missä kunnassa hän asuu.

Etsivää nuorisotyötä tehdään valtionavustuksella lähes jokaisessa Suomen kunnassa (286 kunnassa 295 kunnasta). Voidaankin sanoa, ettei nuoren tuen saanti ole kiinni siitä, missä kunnassa hän asuu. Aluehallintovirastot jakoivat kunnille tukea etsivän nuorisotyön toteuttamiseen vuonna 2017 lähes 12,5 miljoonaa euroa. Vuonna 2017 etsivä nuorisotyö oli yhteydessä yhteensä noin 27 000 nuoreen, mikä on lähes saman verran kuin edellisenä vuonna. Näistä nuorista noin 13 500 nuorta tarvitsi pidempikestoista tukea. Etsivät nuorisotyöntekijät ja etsivä nuorisotyö kokonaisuudessaan ovat onnistuneet tekemään itsensä ja työnsä tunnetuksi, mikä näkyy jo siinä, että nuorten ja heidän läheistensä suorat yhteydenotot ovat lisääntyneet tasaisesti viime vuosien aikana. 

 

Tavoitetut nuoret ikäryhmän mukaan vuosina 2010–2017 

Etsivä nuorisotyö on kehittynyt Suomessa isoin harppauksin, mutta edelleen valtaosa (73,5 %) nuorista ohjautuu etsivään nuorisotyöhön viranomaisilta – joiden tulisi itse tukea nuoria ja tarjota heille palveluja. Aluehallintoviraston arvion mukaan koko maassa työn ja koulutuksen ulkopuolella (NEET) on 57 385 – 95 596 nuorta. Etsivän nuorisotyön ja kuntien haasteena on, miten selvittää ja tavoittaa vielä paremmin ne nuoret, jotka ovat palveluiden ulkopuolella. 

Sen lisäksi, että etsivä nuorisotyö pyrkii löytämään palveluiden ulkopuolella olevat nuoret, tarvitaan myös ennaltaehkäisevän työn tehostamista. Yhteisenä tavoitteena on luoda nuorille turvallinen oma polku koulutukseen, ammattiin, aikuisuuteen. Lähes jokainen nuori hakeutuu peruskoulun jälkeen jatko-opintoihin, mutta monelle nuorelle tämä jatkotaival on kivikkoinen.

Etsivä nuorisotyö rakentuu monialaiselle yhteistyölle. Kuten oheinen kuvio osoittaa, yhteistyötä tehdään eri tahojen kanssa hyvin laaja-alaisesti. Kehittämisen paikkoja kuitenkin yhä löytyy. Tehostamalla eri sidosryhmien ja etsivän nuorisotyön yhteistyötä entisestään voidaan tukea nuorta paremmin hänen tavoitteensa saavuttamisessa. 

 

Etsivän nuorisotyön yhteistyökumppanit ja yhteistyön sujuvuus vuosina 2015–2017 

Lähde: OKM/AVI (Valtakunnallisen etsivän nuorisotyön kysely) 

Sovari-mittarin tulokset kertovat etsivän työn vaikuttavuudesta. Jopa 92 % etsivän nuorisotyön Sovariin vastanneista on kokenut sosiaalista vahvistumista. Loistavaa on myös, että, nuoret antavat etsivälle nuorisotyölle erinomaista palautetta: se saa arvosanan 4,5 (asteikolla 1–5).

Tulevaisuutta kohti on mentävä uskaliaasti, vaikka emme tiedä, mitä se pitää sisällään. Meidän, etsivien, on pidettävä aina nuorten puolta – varsinkin heidän, jotka eivät muuten saa ääntään kuuluville. Eilen – tänään – huomenna – ETSIVÄT YHDESSÄ! <3 

 

Katja Uustalo, Etsivän nuorisotyön osaamiskeskus