Tulosta sivu

Meillä nuoria ei pompotella luukulta toiselle

17.10.2019

Tänä päivänä pyritään entistä enemmän siihen, että monet eri palvelut olisivat helposti saatavilla ja vieläpä yhden katon alla. Näin toimitaan esimerkiksi Kajaanissa, jossa nuori saa matalan kynnyksen palvelua yhdestä paikasta, Ohjaamo Nuppasta.

Etsivässä nuorisotyössä on suuressa roolissa moniammatillinen yhteistyö. Nuoren lisäksi yhteistyökumppaneihin voi kuulua laaja verkosto eri alan ammattilaisia. Moniammatillinen yhteistyö vaihtelee alueittain huomioiden myös nuorten tarpeet.

Hyvä esimerkki toimivasta yhteistyöstä löytyy Kajaanista, jossa eri toimijat työskentelevät Ohjaamossa. Kajaanissa Ohjaamo perustettiin vuonna 2016. Ajatus Ohjaamosta syntyi nuorten ohjaus- ja palveluverkostossa sekä etsivän nuorisotyön ja muiden toimijoiden tarpeesta luoda nuorten palvelupaikka.

Ohjaamot ovat matalan kynnyksen palvelupaikka, joilla pyritään tarjoamaan alle 30-vuotiaille nuorille erilaisia palveluita saman katon alla. Ohjaamo Nupasta löytyvät etsivien nuorisotyöntekijöiden lisäksi muun muassa TE-toimiston asiantuntija, aikuissosiaalityön palvelut, starttipaja, Diakonityöntekijä, Kelan päivystys sekä Kulttuuripaja Marilyn. Moniammatillinen yhteistyö antaa loistavat puitteet kehittää yhdessä toimintaa nuorten tarpeet huomioiden. Yhteistyön toimivuuden kannalta on myös tärkeää, että tahot tuntevat toistensa työnkuvan ja toimivat yhteistyössä nuoren tilanteen eteenpäin viemiseksi.

 

Mitä hyötyä Ohjaamo Nupasta on nuoren näkökulmasta katsottuna?

Ohjaamo Nuppa tarjoaa monipuolisesti apua ja tukea elämän eri tilanteisiin, sekä vapaa-aikaan liittyvää toimintaa moniammatillisessa ja rennossa ympäristössä, johon nuoren on helppo tulla. Ohjaamo Nuppa tarjoaa nuorille keskiviikkoisin ilmaista lounasta sekä lahjoitusruuan jakelua, jossa etsivät nuorisotyöntekijät ovat jalkautumassa nuorten pariin.

” Nuppaan on helppo tulla, aina löytyy aikuinen keneltä voi kysyä neuvoa ja pääsee asioissa etenemään. Olen saanut tietoa erilaisista hankkeista. Hankkeen kautta sain itselleni työkokeilupaikan.” 

 Asioiden nopea eteneminen on koettu erittäin hyödylliseksi, sillä nuoren ei tarvitse käydä monessa eri virastossa. Nuori saa Ohjaamo Nupassa käydessään uutta tietoa esimerkiksi erilaisista ryhmistä ja hankkeista, joita eri alan ammattilaiset tarjoavat.

” On mukavaa tavata Ohjaamo Nupassa etsivää, kun siellä voi hoitaa monta asiaa kerralla”.

”Kuvassa olevan oven kautta nuori tuli pari viikkoa sitten ensimmäistä kertaa Ohjaamo Nuppaan. Ensimmäisellä tapaamisella keskustelimme ja mietimme yhdessä, miten voisimme olla avuksi. Varasimme nuorelle Ohjaamo Nupasta ajan sosiaaliohjaajalle, diakonia-työntekijälle, TE-asiantuntijalle sekä Kelan työntekijälle. Löysimme vielä nuorelle myös harrasturyhmän. Tämä kaikki siis saman katon alta, Ohjaamo Nupasta.

Asiat ovat edenneet nuorella hienosti. Nämä hetket ovat niitä, kun voi todeta tekevänsä tärkeää työtä ja olla kiitollinen siitä, että meillä on Kajaanissa nuorten palvelupaikka, Ohjaamo Nuppa.” (Instagram-päivitys @ent_kajaani)

 

Teksti: Riika Ukonaho
Etsivä nuorisotyö, Kainuun alueen koordinaattori