Tulosta sivu

Marraskuussa lanseerattava AMOSAA-alusta helpottaa työpajojen ja koulutuksen järjestäjien yhteistyötä

6.10.2020

Työpajojen ja ammatillisen koulutuksen järjestäjien yhteistyössä on jo kauan puhuttu oppimisympäristöjen tunnistamisraporttien laatimisesta. Tunnistamisraportti on pajan tapa kertoa koulutuksen järjestäjälle (ja potentiaaliselle opiskelijalle!) siitä, miten kyseinen työpaja toimii vaihtoehtoisena oppimisympäristönä. Raportteja on laadittu erilaisten työkalujen avulla, joista mm. Paikko on tullut pajayhteisölle tutuksi. Yhteistyön sujuvuuden kannalta olisi kuitenkin parasta, jos samat työkalut olisivat käytössä sekä pajoilla että oppilaitoksissa.

Yhteisten työkalujen löytämiseksi Into on aloittanut yhteistyön Opetushallituksen kanssa AMOSAA-verkkoalustaan liittyen. Koulutuksen järjestäjät ovat syöttäneet alustalle mm. kuvauksia näyttöympäristöistä ammatillisten tutkintojen perusteisiin (ePerusteet) peilaten. Nyt mukaan otetaan myös pajat. Jatkossa työpajat voivat tehdä tunnistamisraporttiin liittyvän perustyön samalla tavalla ja työkalulla kuin ennenkin, mutta jo näkyvyyden saavuttamiseksi tiedot kannattaa syöttää lisäksi AMOSAA:han.

Into pilotoi AMOSAA:ta muutaman työpajan ja Opetushallituksen kanssa syys-lokakuussa. Pilotoinnin aikana tehdään ohjeistus siitä, miten pajat voivat ottaa AMOSAA-alustan käyttöönsä mahdollisimman helposti. Pilotoinnin jälkeen Into toimii alustan ylläpitäjänä työpajojen osalta hallinnoiden mm. pajoille jaettavia käyttäjätunnuksia.

AMOSAA lanseerataan pajayhteisölle Synergiaseminaarissa 5.11.2020. Intossa ajatellaan, että pajojen ei kannata jättää alustaa hyödyntämättä opinnollistamistyössä. Pienellä vaivalla on mahdollista avata uusia ovia!

 

Kiinnostuitko Synergiaseminaarista? Lisätietoja saat verkkosivuiltamme.