Tulosta sivu

Lausunto työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle täydentävästä hallituksen esityksestä maakuntien rahoitusta koskevien ja eräiden muiden säännösten osalta

15.6.2017

TPY oli 15.6. eduskunnan työ- ja elämä- ja tasa-arvovaliokunnan kuultavana hallituksen esityksen (HE 15/2017 vp) täydentämiseksi maakuntien rahoitusta koskevien ja eräiden muiden säännösten osalta. TPY tarkastelee lausunnossaan esityksessä käsiteltäviä julkisia kasvupalveluja sekä työ- ja elinkeinotoimistosta siirtyvien tehtävien rahoitusta ja henkilöstöä säätelyä. TPY huomauttaa, että kokonaisuudessaan maakunta- ja kasvupalvelu-uudistuksessa on useita ongelmia vaikeasti työllistyvien ja työpajatoiminnan näkökulmasta, eikä heikoimmassa asemassa olevien työvoimapalveluja ei ole huomioitu juuri lainkaan uudistusten valmistelussa.

Esityksen mukaan yleiskatteiselle maakuntien valtionrahoitusmomentille tullaan siirtämään varoja 1,04 mrd euroa. Siirto koskee mm. työ- ja elinkeinoministeriön pääluokkaa TE-toimistojen toimintamenot (32.30.01), josta siirtyy n. 91 % momentin määrärahasta sekä 100-prosenttisesti siirrettävää julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden (32.30.51) määrärahaa. Nämä määrärahat ovat yhteensä lähes 0,6 mrd euroa. Yleiskatteelliselta momentilta kullekin maakunnalle osoitettava rahoitus muodostaa yhden kokonaisuuden, jonka puitteissa maakunta hoitaa kaikki sille lainsäädännöllä osoitetut tehtävät.

Maakuntien kasvupalvelujen rahoitus perustuisi kasvupalvelukertoimeen, jossa maakunnan työttömyys ja työttömyysaste muodostavat kertoimen ytimen, joka on 70 % koko luvusta. Työttömyys ja työttömyysaste siis tuovat maakunnille rahaa, mutta toimintaa ohjaavaksi suunniteltu lainsäädäntö ei ainakaan toistaiseksi velvoita ainakaan pitkäaikaistyöttömyyttä erityisesti hoitamaan. Velvoittavissa pykälissä on toimenpiteitä lähinnä helpommin työllistyville. TPY arvioi, että jatkossa eri maakuntien panostukset työllisyyden hoitoon tulevat vaihtelemaan merkittävästi. Ensisijaisiksi perustuslain perusteella määrittyvät sosiaali- ja terveyspalvelut hoidetaan ja kasvupalveluihin panostetaan, mikäli rahaa jää.

Lue lausunto