Tulosta sivu

Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle aktiivimallista

3.8.2018

Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle ehdotuksesta eräiden järjestöjen ja kuntien sekä työnantajien järjestämien työllistymistä tukevien toimien sisällyttämisestä työttömyysturvalain niin kutsutun aktiivimallin mukaiseen aktiivisuuteen

TPY otti 2.8.2018 kantaa STM:n esitysluonnokseen, jossa laajennetaan työttömyysturvalain niin kutsutun aktiivimallin aktiivisuutta kerryttävien toimintojen sekä niitä järjestävien tahojen piiriä. Yhdistys kiinnittää lausunnossaan huomiota siihen, että esitys rajaa edelleen ulos osan kolmannen sektorin toimijoista, eikä se huomioi kaikkia aktiivisuutta kerryttäviä toimia. Yhdistys vaatii, että kaikkien nuorisolain mukaisten työpajatoimijoiden tulee voida toimia aktiivimallin järjestäjänä, ja toiminnoissa tulee huomioida työkyvyn tutkimukset ja arvioinnit sekä toimintakykyä, hyvinvointia ja arjenhallintaa vahvistava valmennus ja muu toiminta.

Lausunnossaan yhdistys kiinnittää huomiota myös työttömyysetuutta maksavien tahojen työn resursointiin sekä aktiivimallia koskevaan viestintään. Lopuksi yhdistys nostaa esiin mallin työttömiä eriarvoistavan luonteen ja esittää työllistymistä aidosti tukevien ratkaisujen, kuten yksilöllistä tukea ja ohjausta sisältävien valmennus- ja muiden työllistämispalveluiden lisäämistä.

Lue lausunto