Tulosta sivu

TPY:n lausunto työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden alueellista tarjoamista ja työelämäkokeilua koskevasta kokeilusta

8.6.2017

TPY oli 8.6. eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan kuultavana hallituksen esityksestä julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden alueellista tarjoamista ja työelämäkokeilua koskevasta kokeilusta. Esityksen mukaan kokeilun tavoitteena on luoda työnhakija- ja työnantaja-asiakaslähtöinen kokonaisvaltainen, hallinnonalojen rajat ylittävä kustannusvaikuttava toimintamalli vuoden 2019 jälkeiseen aikaan. Kokeiluissa mukana olevat kunnat vastaisivat julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden palveluprosessista rajatuille asiakasryhmille. Kahdella kokeilualueella kuntouttava työtoiminta korvattaisiin uudella, työllistymistä tukevalla työelämäkokeilulla. 

TPY toivoo, että kokeiluissa onnistutaan luomaan nykytilannetta toimivampia, asiakaslähtöisiä malleja erityisesti työllistymiseen paljon tukea tarvitsevien kohdalla, ja saamaan ne käyttöön uudistuvissa rakenteissa. TPY korostaa, että kuntien ohella muiden välityömarkkinatoimijoiden eli järjestöjen ja säätiöiden rooli vaikeasti työllistyvien palveluissa on tunnistettava ja hyödynnettävä kokeiluissa. TPY:n mielestä yrityksessä toteutettava työelämäkokeilu ei ole todennäköisin vaihtoehto suurelle osalle kuntouttavan työtoiminnan asiakkaista. Kuntouttavan työtoiminnan korvaaminen pelkällä työelämäkokeilulla rajaa ulkopuolelle työllistymiseen eniten tukea tarvitsevat, todelliset kuntouttavan työtoiminnan tarpeessa olevat asiakkaat.

Lue lausunto